در حال نمایش 28 نتیجه

سیستم شناسی در علم حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

حقوق روم در تاریخ اروپا سید احسان حسینی

1,700,000 ریال

تاریخ عدلیه کرمان (از ورود اسلام تاکنون) فرهاد دشتکی‌نیا،جمشید روستا،مجید نیک‌پور

3,500,000 ریال

شرح حق (تاریخ شفاهی حقوق ایران) وحید آگاه،تهمورث بشیریه،محمد جلالی،امیرحسین سلیمیان

1,250,000 ریال

تاریخ حقوق دکتر ابراهیم موسی زاده

1,400,000 ریال

درباره حقوق دکتر نورعلی نوری

440,000 ریال

پس از پایان تاریخ مجتبی امیری وحید

1,250,000 ریال

مجموعه تاریخ حقوق ایران – جلد5 (حقوق اساسی) سیدناصر سلطانی

1,600,000 ریال

مجموعه تاریخ حقوق ایران – جلد1 (اصول محاکمات حقوقی)سیدناصر سلطانی

1,000,000 ریال

در جستجوی حقوق ایرانی علیرضا غریب دوست

1,600,000 ریال

تاریخ حقوق در اروپا پائلو گروسی/بهاالدین بازرگانی گیلانی

1,970,000 ریال

تاریخ حقوق (خاور نزدیک باستان) ریموند وستبروک/سید احسان حسینی

450,000 ریال

هزار نکته هزار سوال تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز دکتر سید داوود آقایی،الهام رسولی ثانی آباد

1,800,000 ریال

تاریخ فقه مذاهب اسلامی استاد کاظم مدیر شانه چی

550,000 ریال

تاریخ حقوق دکتر حمید بهرامی احمدی (2جلدی)

3,400,000 ریال

هزار نکته؛هزار سوال تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی دکتر سید داوود آقایی،سیده ساره زاهدی

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

تاریخ شفاهی وکالت در ایران عباس ایمانی؛سعید دهقانی؛علی صابری

1,500,000 ریال

تاریخ تحلیلی صدر اسلام دکتر محمد نصیری

900,000 ریال

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام زهرا اسلامی فرد

300,000 ریال

تاریخ معتزله (فلسفه فرهنگ اسلام) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,750,000 ریال

کلید طلایی تاریخ سیاست خارجی ایران (از صفویه تا به امروز) دکتر سید داوود آقایی،سیده سارا زاهدی

1,200,000 ریال

تاریخ حقوق ایران دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر فاطمه جان احمدی

500,000 ریال

هزار نکته ؛ هزار سوال تاریخ روابط بین الملل دکتر سید داوود آقایی،راحله خاطری

1,800,000 ریال

تاریخ فقه و فقها دکتر ابوالقاسم گرجی

1,310,000 ریال

تحول تاریخی حقوق جزایی و علوم کیفری در جوامع و کشورهای اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

750,000 ریال

تأملات در باب حقوق و شریعت تاریخ و سیاست محمدعلی موحد

3,500,000 ریال

سرگذشت قانون مباحثی ازتاریخ حقوق دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز علی پاشا صالح

1,100,000 ریال