مشاهده همه 10 نتیجه

ابطال و اصلاح سند در نظام حقوقی ايران محمد علی نژادی

2,250,000 ریال

پذيرش سند در دادگاه مژگان موفقی

550,000 ریال

جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی محمد بارانی

1,500,000 ریال

جعل و تزویر دکتر عباس شیری

1,400,000 ریال

دعوای ابطال رای داوری(ابلاغ؛اجرا؛ابطال) در رویه دادگاه ها توحید زینالی

950,000 ریال

دعوای ابطال سند (وکالت نامه – سند مالکیت – اجاره نامه و … در رویه دادگاه ها) مهدی زینالی

990,000 ریال

دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه مهدی زینالی

850,000 ریال

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه مهدی زینالی

1,000,000 ریال

سند و ابطال آن رسول پور رحیم

1,350,000 ریال

شهر به شهر در عوارض ابطالی شوراها امید محمدی

850,000 ریال