مشاهده همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

100,000 ریال

آیین های تصمیم گیری حقوق اداری دکتر مهدی هداوند؛دکتر مرتضی نجابت خواه؛دکتر مسلم آقایی؛دکتر عرفان شمس؛دکتر مجتبی همتی؛هرمز یزدانی؛فرهاد جم؛دکتر علی مشهدی

3,500,000 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران دکتر جواد محمودی

450,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

820,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر سید مجتبی واعظی

950,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق ؛ دکتر حسن لطفی

700,000 ریال

حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران دکتر رضا موسی زاده

800,000 ریال

حقوق اداری (جلد اول) دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوارسنگری

850,000 ریال

حقوق اداری (جلد دوم) دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوارسنگری

800,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر جواد علیزاده؛تهمینه رحمانی

700,000 ریال

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی

1,300,000 ریال

حقوق اداری علیرضا داداش زاده

350,000 ریال

حقوق اداری محمدکاظم حبیب زاده

190,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی یوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی

600,000 ریال

کلیات حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری

180,000 ریال

کمک حافظه حقوق اداری مجید نجار زاده هنجنی

660,000 ریال

مبانی حقوق اداری ایران گیو وفائیان

200,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمبدزنجانی – دکتر ابراهیم موسی زاده

700,000 ریال