نمایش 1–30 از 36 نتیجه

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

320,000 ریال

آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت دکتر محمدحسن صادقی مقدم ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

650,000 ریال

آیین های تصمیم گیری حقوق اداری دکتر مهدی هداوند؛دکتر مرتضی نجابت خواه؛دکتر مسلم آقایی؛دکتر عرفان شمس؛دکتر مجتبی همتی؛هرمز یزدانی؛فرهاد جم؛دکتر علی مشهدی

4,500,000 ریال

اصول حقوق اداری دکتر مهدی هداوند،دکتر علی مشهدی

2,800,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

بایسته های حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

2,300,000 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران دکتر جواد محمودی

800,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر سید مجتبی واعظی

2,600,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق؛دکتر حسن لطفی

قیمت اصلی 4,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,200,000 ریال است.

حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران دکتر رضا موسی زاده

1,900,000 ریال

حقوق اداری (جلد اول) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

2,200,000 ریال

حقوق اداری (جلد دوم) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

1,600,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر جواد علیزاده؛تهمینه رحمانی

1,200,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر محمد شمعی،دکتر سیدمحمدصادق احمدی

4,500,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر بیژن عباسی

2,300,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد اول)

900,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد دوم)

570,000 ریال

حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

4,500,000 ریال

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی

2,200,000 ریال

حقوق اداری علیرضا داداش زاده

350,000 ریال

حقوق اداری محمدکاظم حبیب زاده

190,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

1,870,000 ریال

حقوق شوراهای اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه دکتر لعیا جنیدی،دکتر علی مشهدی،دکتر مسعود فریادی

400,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,950,000 ریال است.

حقوق مالیه به انضمام حقوق اداری دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

450,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی،حسین محمدی احمد آبادی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,400,000 ریال است.

صلاحیت‌های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایران دکتر حسین علی امیری،دکتر محسن امامی قشلاق

1,500,000 ریال

قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,900,000 ریال است.

قراردادهای اداری دکتر آیت مولایی

850,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال