نمایش 1–30 از 31 نتیجه

حقوق اداری علیرضا داداش زاده

350,000 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران دکتر جواد محمودی

800,000 ریال

حقوق اداری (جلد اول) دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوارسنگری

850,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر سید مجتبی واعظی

1,100,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق ؛ دکتر حسن لطفی

1,300,000 ریال

کلیات حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری

750,000 ریال

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی

1,300,000 ریال

کمک حافظه حقوق اداری مجید نجار زاده هنجنی

660,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر بیژن عباسی

1,100,000 ریال

قراردادهای اداری دکتر آیت مولایی

850,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

820,000 ریال

حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران دکتر رضا موسی زاده

1,000,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر محمد شمعی،دکتر سیدمحمدصادق احمدی

1,500,000 ریال

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

1,800,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمبدزنجانی – دکتر ابراهیم موسی زاده

700,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی

1,200,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر جواد علیزاده؛تهمینه رحمانی

700,000 ریال

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

100,000 ریال

اصول حقوق اداری دکتر مهدی هداوند،دکتر علی مشهدی

1,400,000 ریال

صلاحیت‌های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایران دکتر حسین علی امیری،دکتر محسن امامی قشلاق

1,500,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

حقوق مالیه به انضمام حقوق اداری دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

450,000 ریال

محشای قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر محمد وارسته باز قلعه؛دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

1,250,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد دوم)

570,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد اول)

900,000 ریال

حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

800,000 ریال

حقوق اداری (جلد دوم) دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوارسنگری

1,000,000 ریال

آیین های تصمیم گیری حقوق اداری دکتر مهدی هداوند؛دکتر مرتضی نجابت خواه؛دکتر مسلم آقایی؛دکتر عرفان شمس؛دکتر مجتبی همتی؛هرمز یزدانی؛فرهاد جم؛دکتر علی مشهدی

3,500,000 ریال

آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت دکتر محمدحسن صادقی مقدم ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

650,000 ریال

حقوق اداری محمدکاظم حبیب زاده

190,000 ریال