نمایش 1–30 از 36 نتیجه

حقوق اداری (1) دکتر سید مجتبی واعظی

2,600,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق ؛ دکتر حسن لطفی

3,450,000 ریال

حقوق اداری علیرضا داداش زاده

350,000 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران دکتر جواد محمودی

800,000 ریال

حقوق اداری (جلد اول) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

2,200,000 ریال

کلیات حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری

750,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر بیژن عباسی

1,100,000 ریال

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی

2,200,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

1,870,000 ریال

حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران دکتر رضا موسی زاده

1,900,000 ریال

کمک حافظه حقوق اداری مجید نجار زاده هنجنی

1,840,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

1,950,000 ریال

قراردادهای اداری دکتر آیت مولایی

850,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی،حسین محمدی احمد آبادی

6,400,000 ریال

حقوق شوراهای اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه دکتر لعیا جنیدی،دکتر علی مشهدی،دکتر مسعود فریادی

400,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر محمد شمعی،دکتر سیدمحمدصادق احمدی

2,000,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

800,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر جواد علیزاده؛تهمینه رحمانی

1,200,000 ریال

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

2,800,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،دکتر ابراهیم موسی زاده

1,600,000 ریال

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

320,000 ریال

اصول حقوق اداری دکتر مهدی هداوند،دکتر علی مشهدی

2,800,000 ریال

محشای قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر محمد وارسته باز قلعه؛دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

1,250,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد اول)

900,000 ریال

حقوق اداری (جلد دوم) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

1,600,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1402

400,000 ریال

بایسته های حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

2,300,000 ریال

صلاحیت‌های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایران دکتر حسین علی امیری،دکتر محسن امامی قشلاق

1,500,000 ریال