نمایش 1–30 از 36 نتیجه

حقوق اداری (1) دکتر سید مجتبی واعظی

2,600,000 ریال

حقوق اداری (1) دکتر مسلم آقایی طوق؛دکتر حسن لطفی

قیمت اصلی 4,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,200,000 ریال است.

حقوق اداری علیرضا داداش زاده

350,000 ریال

بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران دکتر جواد محمودی

800,000 ریال

حقوق اداری (جلد اول) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

2,200,000 ریال

کلیات حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری

750,000 ریال

حقوق اداری منوچهر طباطبایی موتمنی

1,870,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر محمد شمعی،دکتر سیدمحمدصادق احمدی

4,500,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر بیژن عباسی

2,300,000 ریال

حقوق اداری دکتر بیژن عباسی

2,200,000 ریال

حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران دکتر رضا موسی زاده

1,900,000 ریال

کمک حافظه حقوق اداری مجید نجار زاده هنجنی

1,840,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

قیمت اصلی 2,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,950,000 ریال است.

قراردادهای اداری دکتر آیت مولایی

850,000 ریال

حقوق اداری 1 و 2 دکتر جواد علیزاده؛تهمینه رحمانی

1,200,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی،حسین محمدی احمد آبادی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,400,000 ریال است.

حقوق شوراهای اداری بررسی حقوقی جایگاه و وضعیت شوراهای اداری در قوه مجریه دکتر لعیا جنیدی،دکتر علی مشهدی،دکتر مسعود فریادی

400,000 ریال

حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

4,500,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،دکتر ابراهیم موسی زاده

1,600,000 ریال

بازرسی از دفاتر قانونی در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

800,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

حقوق اداری (جلد دوم) دکتر محمد امامی و دکتر کورش استوار سنگری

1,600,000 ریال

قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,900,000 ریال است.

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

320,000 ریال

اصول حقوق اداری دکتر مهدی هداوند،دکتر علی مشهدی

2,800,000 ریال

حقوق مالیه به انضمام حقوق اداری دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

450,000 ریال

محشای قانون مدیریت خدمات کشوری دکتر محمد وارسته باز قلعه؛دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی

1,250,000 ریال

حقوق اداری تطبیقی دکتر مهدی هداوند (جلد اول)

900,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1403

600,000 ریال

بایسته های حقوق اداری دکتر ابراهیم موسی زاده

2,300,000 ریال