مشاهده همه 22 نتیجه

آزمون یار حقوق بین الملل خصوصی سیدحسین اسعدی

650,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمود سلجوقی

1,650,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(1)دکتر حسین آل کجباف

800,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

1,500,000 ریال

ترجمه تحت اللفضلی و روان حقوق بین الملل (ترجمه فصل های 10 و 11 کتاب lawtext)محمود رمضانی

1,000,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر بهشید ارفع نیا

1,800,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) دکتر محمود سلجوقی

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) دکتر بهشید ارفع نیا

180,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) دکتر محمود سلجوقی

1,700,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (جلد سوم) دکتر بهشید ارفع نیا

68,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) دکتر محمد نصیری

1,700,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی در چین سیدحسین اسعدی

650,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر علی اصغر صانعیان

2,950,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد سهرابی

500,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

1,250,000 ریال

حقوق بین‌الملل خصوصی دکتر محمد جواد شریعت باقری

1,700,000 ریال

درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته دکتر مجتبی اصغریان

980,000 ریال

قانون یار حقوق بین الملل خصوصی سیدحسین اسعدی

650,000 ریال

کمک حافظه حقوق بین الملل خصوصی سید حسن کاظمی

990,000 ریال

مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی دکتر سید حسین صفایی

2,700,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق بین الملل خصوصی دکتر آرمین طلعت

1,300,000 ریال

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی دکتر مصطفی دانش پژوه،دکتر حسین قافی

850,000 ریال