نمایش 1–30 از 34 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

120,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

550,000 ریال

بیع بین المللی (۱) حسین قربانیان

670,000 ریال

ترجمه تحت اللفضلی و روان حقوق بین الملل (ترجمه فصل های 10 و 11 کتاب lawtext)محمود رمضانی

450,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

450,000 ریال

حقوق بین الملل اسلام عباسعلی عظیمی شوشتری

70,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی آندریاس اف.لونفلد (دکتر محمد حبیبی مجنده)

900,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) محمد نصیری

460,000 ریال

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجاد علی الماسی

700,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی حمید الهویی نظری

850,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد سهرابی

300,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی محمدرضا ضیایی بیگدلی

700,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر

350,000 ریال

حقوق بین الملل محیط زیست دکتر سید عباس پورهاشمی ؛ دکتر بهاره ارغند

450,000 ریال

حقوق جزای بین الملل دکتر حسین پوربافرانی

600,000 ریال

حقوق دیپلماتیک پرویز ذوالعین

1,000,000 ریال

حقوق دیپلماتیک و کنسولی دکتر سعید خالوزاده

250,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد اول) دکتر سید قاسم زمانی

700,000 ریال

حقوق سازمان های بین المللی (جلد دوم) دکتر سید قاسم زمانی

560,000 ریال

حقوق معاهدات بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

480,000 ریال

حقوق معاهدات بین المللی دکتر رضا موسی زاده

450,000 ریال

داوری تجاری بین المللی عبدالحسین شیروی

430,000 ریال

سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی

1,100,000 ریال

فرهنگ حقوقی لاتین – فارسی محمود رمضانی

850,000 ریال

فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی منصوره خسروی

400,000 ریال

قانون اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی حسین کلانتری

170,000 ریال

مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی حسین قربانیان

800,000 ریال

مجموعه تست های طبقه بندی شده اصول روابط بین الملل

1,750,000 ریال

مسولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل دکتر علیرضا ابراهیم گل

680,000 ریال

نگرشی بر حقوق بین الملل کیفری دکتر علیرضا میلانی

900,000 ریال