در حال نمایش 15 نتیجه

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

1,500,000 ریال

جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای خزر از منظر حقوق بین الملل دریاها و محیط زیست دکتر اشرف خدادادی

1,500,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول) دکتر سیدباقر میرعباسی

1,800,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی حمید الهویی نظری

2,800,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد سهرابی

400,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

3,200,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر منصور پورنوری

350,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی فضای مجازی دکتر حسین صادقی؛مرتضی فتحی؛مریم قاسمی؛مهدی ناصر

2,200,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر

1,600,000 ریال

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی (1) دکتر سید داوود آقایی

950,000 ریال

شرح جامع حقوق بین الملل عمومی دکتر شاهین مظاهری جبلی

2,500,000 ریال

متون حقوقی (گرایش حقوق بین الملل عمومی) دکتر احمد مومنی راد؛دکتر سیده ساناز ذبیحی شهری

1,800,000 ریال

مجموعه آزمون های دکتری حقوق بین الملل عمومی (از سال 1390 تا 1402) علی یحیایی

5,400,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق بین الملل عمومی دکتر نسرین ترازی

3,150,000 ریال

هزار نکته هزار تست حقوق بین الملل عمومی دکتر سید داوود آقایی ، فاطمه احمدیان

1,800,000 ریال