حقوق بین الملل

نمایش 1–30 از 244 نتیجه

آداب و تشریفات دیپلماتیک پرویز ذوالعین

850,000 ریال

آزادی بیان و جرایم تحریک در حقوق بین الملل دکتر باقر انصاری،سیده مهلا امامی

1,000,000 ریال

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دکتر نسرین ترازی

1,100,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

آزمون یار حقوق بین الملل خصوصی سیدحسین اسعدی

650,000 ریال

آزمون یار دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل(90تا1402) دکتر محمد تباشر

5,950,000 ریال

آیین پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی دکتر محمدهادی ذاکرحسن

1,200,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

4,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فرانسه دکتر حسن محسنی (جلد اول)

350,000 ریال

آیین دادرسی مدنی فرانسه دکتر حسن محسنی (جلد دوم)

1,900,000 ریال

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی دکتر لعیا جنیدی

1,700,000 ریال

اجرای احکام تطبیقی آیین های اجرایی (کنستانتینوس کرامیوس/حمیدرضا سیادت،دکتر حسن محسنی)

450,000 ریال

اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

950,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اصل شفافیت در چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی (مبادلات پولی و مالی بین المللی) دکتر سیدعلی حسینی آزاد

1,400,000 ریال

اصول حقوق بین الملل اقتصادی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی،دکتر صادق ضیایی بیگدلی

6,500,000 ریال

اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری محسن نیک بین

3,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب پنجم) دکتر مهراب داراب پور

1,900,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

1,900,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب سوم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب ششم) دکتر مهراب داراب پور

2,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب نخست) دکتر مهراب داراب پور

2,400,000 ریال

اصول و مبانی روابط بین الملل (1) دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

900,000 ریال

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل سعید حسنی

2,100,000 ریال

این ده تن دکتر حسین میرمحمد صادقی،فاطمه یاوری

700,000 ریال

اینکوترمز 2020 دکتر کوروش جعفرپور

1,300,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 85تا1402

4,900,000 ریال