حقوق تجارت

نمایش 1–30 از 129 نتیجه

500 نکته طلایی حقوق تجارت یوسف براری،مجتبی جهانیان

250,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,900,000 ریال

آنچه مشاوران حقوقی باید بداند دکتر فرهاد بیات،علی اکبر جعفری

2,000,000 ریال

آیین دادرسی ورشکستگی دکتر سعید جوهر

350,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اینکوترمز 2020 دکتر کوروش جعفرپور

1,300,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

بایسته های حقوق و آیین دادرسی گمرکی (3 جلدی) دکتر پدرام شریف + همراه با قاب

5,000,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

800,000 ریال

تست حقوق تجارت دکتر فرید کمیجانی

1,200,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

تقسیم اموال مشترک علی سرخی

500,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق تجارت محمد کاظم بیات

500,000 ریال

جامع نکات حقوق تجارت هادی رستمی محمدآبادی

980,000 ریال

جرم شناسی جرایم شرکت های تجاری مجید صادق نژاد نائینی

900,000 ریال

حقوق اسناد تجاری، حقوق تجارت (3) دکتر سعید جوهر

800,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(حقوق تجارت3) دکتر کورش کاویانی

500,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد اول)

1,450,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد دوم)

1,300,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی دکتر حسین قربانیان

1,150,000 ریال

حقوق ایالات متحده آمریکا محمود رمضانی

1,000,000 ریال

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت) دکتر منوچهر جفره

530,000 ریال

حقوق بازرگانی اسناد (جلد1و2 ) دکتر محمد صقری

1,100,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

2,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد سوم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,600,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول عقود بانکی)(جلد دوم دعاوی بانکی) علیرضا توفیق

2,400,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی (جلد اول) دکتر سیدباقر میرعباسی

250,000 ریال

حقوق تجارت (1) حقوق تجار؛معاملات و قراردادهای تجاری دکتر سعید جوهر

450,000 ریال