حقوق تجارت

نمایش 1–30 از 61 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آیین دادرسی ورشکستگی سعید جوهر

350,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

450,000 ریال

تست حقوق تجارت فرید کمیجانی

760,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق تجارت محمد کاظم بیات

500,000 ریال

جامع نکات حقوق تجارت هادی رستمی محمدآبادی

600,000 ریال

حقوق اسناد تجاری، حقوق تجارت (3) سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق اسناد تجاری(تجارت3) دکتر کورش کاویانی

500,000 ریال

حقوق بازرگانی اسناد (جلد1و2 ) دکتر محمد صقری

1,100,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,600,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی (جلد سوم) علیرضا توفیق-دکتر عباس مرادی آملی

1,300,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول عقود بانکی)(جلد دوم دعاوی بانکی) علیرضا توفیق

2,400,000 ریال

حقوق تجارت (1) حقوق تجار؛معاملات و قراردادهای تجاری سعید جوهر

450,000 ریال

حقوق تجارت (2) حقوق شرکت های تجاری (قواعد عمومی و اختصاصی؛مطالعه تطبیقی) سعید جوهر

800,000 ریال

حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه معامله و چک) دکتر ربیعا اسکینی

280,000 ریال

حقوق تجارت (جلد اول) دکتر حسن ستوده تهرانی

550,000 ریال

حقوق تجارت (شرکت های تجاری) جلد دوم ربیعا اسکینی

290,000 ریال

حقوق تجارت (شرکتهای تجاری) جلد اول ربیعا اسکینی

360,000 ریال

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) ربیعا اسکینی

260,000 ریال

حقوق تجارت الکترونیکی دکتر مصطفی السان

390,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده رضا رشیدی نسب (۲ جلدی)

1,800,000 ریال

حقوق تجارت در پرتو نظام حقوق کنونی امین حقیقت-علیرضا سوری

1,400,000 ریال

حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) دکتر ربیعا اسکینی

310,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری (حقوق تجارت 2) دکتر کورش کاویانی

350,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری محمدرضا پاسبان

420,000 ریال

حقوق شرکت های تجاری(تجارت2) سعید جوهر

500,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی وحید بزرگی امیر هوشنگ فتحی زاده

180,000 ریال

حقوق ورشکستگی دکتر کوروش کاویانی

250,000 ریال

دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق عهدات عقود و ایقاعات) لنگرودی

950,000 ریال

داوری تجاری بین المللی عبدالحسین شیروی

430,000 ریال