نمایش 1–30 از 118 نتیجه

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی

700,000 ریال

500 نکته طلایی حقوق ثبت سید مهدی کمالان

300,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

5,500,000 ریال

آزمون یار حقوق ثبت بابک زارعی

2,950,000 ریال

آموزش گام به گام اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در ادارات اجرای ثبت عبدالحمید مرادی،ثریا افروغ،زهرا کلامی

800,000 ریال

آنچه باید مشاوران املاک بدانند زهرا بختیاری (دلارام)

2,900,000 ریال

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی سیدفریدالدین محمدی،سیدجلیل محمدی

4,000,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملایت اجرایی سلیمان فدوی

500,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

500,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

ابطال و اصلاح سند در نظام حقوقی ايران محمد علی نژادی

2,250,000 ریال

اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (اسناد ذمه و اسناد وثیقه) ثریا افروغ

1,600,000 ریال

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاد مهدیرجی

3,500,000 ریال

الزام به تنظیم سند رسمی محبوبه مهرابی نیاسر

900,000 ریال

بانک سوالات مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی بابک زارعی – فرحناز همایون

6,000,000 ریال

بايسته های حقوق ثبت اسناد املاک دکتر بهرام بهرامی،دکتر محمدرضا بهرامی،سعیده بهرامی

900,000 ریال

بایسته های حقوق ثبت املاک در نظام حقوقی ایران ; دکتر سید علی خراسانی

2,020,000 ریال

برگزیده ای از بخشنامه های ثبتی رضا کریمی منفرد،سعید سمامی

1,500,000 ریال

پذيرش سند در دادگاه مژگان موفقی

550,000 ریال

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و املاک دکتر محمود باقری،مسعود الماسی،سعید رحمانی

900,000 ریال

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاد مهدیرجی

3,800,000 ریال

جامع نکات حقوقی ثبت شهرام خدادای

1,000,000 ریال

جرایم ثبتی (مندرج در قانون ثبت و سایر قوانین موضوعه) حمید جلالی،سعید جلالی

1,800,000 ریال

جرایم ثبتی سید جلیل محمدی خوانساری

2,500,000 ریال

جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی محمد بارانی

1,500,000 ریال

جعل و تزویر دکتر عباس شیری

1,400,000 ریال

جمع بندی نموداری قانون ثبت سحر جلالی

1,350,000 ریال

حقوق اسناد لازم‌الاجرا دکتر سید حسن میر حسینی

3,200,000 ریال

حقوق املاک اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

3,500,000 ریال

حقوق اموال غیرمنقول(ثبت اسناد و املاک،اجاره و پیش فروش ساختمان) جواد پبری،فایزه کاوسی

550,000 ریال