نمایش 1–30 از 281 نتیجه

کلیات حقوق جزا دکتر مهدی صبوری‌پور

1,300,000 ریال

حقوق جزای عمومی (2) دکتر علیرضا میلانی

850,000 ریال

جرایم علیه شخصیت معنوی رسول احمدزاده

1,500,000 ریال

جرم شناسی دکتر رضا علومی

1,500,000 ریال

فرهنگ جرم شناسی (انگلیسی به فارسی) محمود رمضانی

2,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق جزا دکتر زهرا داستان

4,500,000 ریال

جرایم نوظهور محمدجواد ایزک شیری

1,650,000 ریال

سریع خوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر جعفر فراست

1,270,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر حدیث سادات حسینی

800,000 ریال

عناوین جرم و تخلف و مجازات آنها رسول رسا

5,200,000 ریال

نظرات غیر مشهور در کیفر قصاص نفس در فقه امامیه و تطبیق با فقه اهل سنت و قانون مجازات اسلامی دکتر احسان مرادزاده

1,100,000 ریال

جرم شناسی (طرح مباحث نوین در دانش جرم شناسی) دکتر هادی کرامتی معز

1,750,000 ریال

درسنامه جرم شناسی اطفال و نوجوانان هاله شاعری

850,000 ریال

تاملات شرحی بر قانون مجازات اسلامی(مشتمل بر کتاب اول تا چهارم)دکتر محسن برهانی،الهه لطفعلی زاده

4,150,000 ریال

بررسی حقوق متهمین در فقه و حقوق و ضمانت اجرای آن دکتر مونا احمدلو،دکتر سیداحمد موسوی

1,500,000 ریال

متمم قانون مجازات اسلامی 1392 دکتر مرتضی عارفی

2,800,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای و جداول آموزشی جزای عمومی و اختصاصی و قوانین خاص آزمونی حقوق جزا محمدرضا اسلامی خو

3,750,000 ریال

مفاهیم کلیدی جرم شناسی دکتر مسعود حیدری،دکتر محمد شمعی

1,500,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

2,800,000 ریال

درآمدی بر پیشگیری از بزهکاری دکتر شهرام ابراهیمی

800,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی کاربردی در نظم تطبیقی دکتر محمدمحسن اسعدی (3جلدی)

7,150,000 ریال

حقوق جزای عمومی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

2,400,000 ریال

درسنامه جرایم علیه اشخاص (قتل) احمد حاجی ده آبادی

2,200,000 ریال

دوره کامل حقوق جزای عمومی ایران دکتر حجت سبزواری نژاد،مهدی سبزواری نژاد

4,700,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی دکتر حسن پوربافرانی

2,500,000 ریال

روانشناسی جنایی عباس قاقاهنده

4,500,000 ریال

جرم شناسی ورزشی دکتر اسلام مندنی

800,000 ریال

آیات الاحکام (حقوقی و جزایی) دکتر ابوالقاسم گرجی

2,200,000 ریال

اصول جرم شناسی دکتر امیر پاک نهاد

2,200,000 ریال

ارزیابی برنامه‌های پیشگیری و کاهش جرم دکتر غلامرضا محمدنسل،دکتر زهرا محمدنسل

1,600,000 ریال