نمایش 1–30 از 1039 نتیجه

1000 نکته طلایی حقوق مدنی سید مهدی کمالان

400,000 ریال

1100 تست برگزیده متون فقه محسن سینجلی

1,200,000 ریال

1100 واژه تافل دکتری محمود رمضانی

900,000 ریال

1100واژه متون حقوقی محمود رمضانی

950,000 ریال

500 نکته طلایی حقوق ثبت سید مهدی کمالان

150,000 ریال

500 نکته طلایی حقوق جزا سید مهدی کمالان

250,000 ریال

504 مسئله حقوق جزای عمومی محمد سلیمانی، محمد شورورزی

1,100,000 ریال

504 واژه مهم متون حقوقی حبیب الله حبیبی؛مینا حسینی

480,000 ریال

704 کلید واژه مهم متون حقوقی روح اله خلجی ؛پروانه آقایی

600,000 ریال

The essentials of LAW TEXTS امین حقیقت، مرضیه خلیلی مهذب، علیرضا سوری

2,000,000 ریال

آخرین گام حقوق اداری مجید نجارزاده هنجنی

100,000 ریال

آداب و تشریفات دیپلماتیک پرویز ذوالعین

850,000 ریال

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) دکتر مهدی فلاح خاریکی

250,000 ریال

آزادی بیان و جرایم تحریک در حقوق بین الملل دکتر باقر انصاری،سیده مهلا امامی

1,000,000 ریال

آزادی در فقه و حدود آن محمدحسن قدردان قراملکی

500,000 ریال

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

آزادی های عمومی و حقوق بشر دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

980,000 ریال

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی مهندس لاچین جعفری،معصومه صادقی

1,650,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دکتر نسرین ترازی

1,100,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دکتر رضا شکری

1,750,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دکتر رضا شکری

1,600,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دکتر رضا شکری؛فاطمه توکلی

600,000 ریال

آزمون یار ادبیات عرب (ویژه آزمون سر دفتری)

1,000,000 ریال

آزمون یار ادبیات فارسی (ویژه آزمون سر دفتری)

1,000,000 ریال

آزمون یار حقوق اساسی دکتر مظاهر نامداری ؛ دکتر فضل الله سبحان

1,000,000 ریال

آزمون یار حقوق بین الملل خصوصی سیدحسین اسعدی

650,000 ریال

آزمون یار حقوق جزای عمومی مهدی پناهی

750,000 ریال

آزمون یار حقوق مدنی سید احمد حسینی

2,950,000 ریال

آزمون یار متون حقوقی محمود رمضانی

1,500,000 ریال