نمایش 1–30 از 1282 نتیجه

سری دوم خاطرات وکیل (رمز و رازهای حرفه وکالت) محمدهادی جعفرپور

1,000,000 ریال

حقوق اموال فکری دکتر محمد احسنی فروز

1,200,000 ریال

جرم شناسی (طرح مباحث نوین در دانش جرم شناسی) دکتر هادی کرامتی معز

1,750,000 ریال

درسنامه جرم شناسی اطفال و نوجوانان هاله شاعری

850,000 ریال

حقوق ورشکستگی دکتر داود سلطانیان

1,300,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق اطفال و نوجوانان مهدی هادی،دکتر سیدجعفر کاظم پور(قوه قضاییه)

1,850,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر احمد فلاحی

1,700,000 ریال

حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشر) دکتر بیژن عباسی

1,200,000 ریال

قواعد اروپایی آیین دادرسی مدنی دکتر اسماعیل شایگان

2,800,000 ریال

مختصر متون حقوقی دانشگاهی دکتر محمدعلی صلح چی،دکتر فرزاد باباخانی

1,300,000 ریال

مطالعه تطبیقی حمایت از داده های شخصی در اروپا، آمریکا، چین و ایران دکتر باقر انصاری،امیرحسین صالحی،حسین زند،شیما عطار

2,250,000 ریال

حقوق دریایی دکتر هادی مشهدی

2,200,000 ریال

دادرسی منصفانه در رسیدگی به شکایات مناقصات دکتر علی فقیه حبیبی،فرزاد طالبی

2,000,000 ریال

مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی دکتر محمد حسین شهبازی

1,500,000 ریال

جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای خزر از منظر حقوق بین الملل دریاها و محیط زیست دکتر اشرف خدادادی

1,500,000 ریال

زمینه ها،ابعاد و آثار حقوق شهروندی دکتر حسین شریفی طرازکوهی

1,900,000 ریال

حقوق تجارت بین‌الملل پیشرفته دکتر سید محمدحسن رضوی

2,300,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای و جداول آموزشی جزای عمومی و اختصاصی و قوانین خاص آزمونی حقوق جزا محمدرضا اسلامی خو

3,750,000 ریال

جامع علوم انسانی عناصرشناسی عمومی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,500,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

اصول فقه تحلیلی سید علی بنی صدر

2,900,000 ریال

حقوق بین‌الملل، جلد دوم (روابط تابعان) دکتر ابراهیم بیگ زاده

5,000,000 ریال

حقوق بین‌الملل، جلد اول (مبانی، منابع و تابعان) دکتر ابراهیم بیگ زاده

4,000,000 ریال

مفاهیم کلیدی جرم شناسی دکتر مسعود حیدری،دکتر محمد شمعی

1,500,000 ریال

قاعده مندسازی تبادل فرامرزی اطلاعات در حقوق تجارت بین الملل(رویکرد جمهوری خلق چین)دکتر حسین صادقی،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

1,200,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا دکتر حسین آقایی نیا

2,800,000 ریال

جستاری در مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرایم بین المللی محمدهادی ذاکر حسین

2,500,000 ریال

دروس علم روش شناسی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

350,000 ریال

نظریه عمومی حقوق کیفری (جلد اول) دکتر حمیدرضا میرزاجانی

1,550,000 ریال

درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

1,900,000 ریال