نمایش 1–30 از 1036 نتیجه

آیین دادرسی مدنی (دادرسی و وارسی) دکتر سام محمدی

1,000,000 ریال

شرح جامع قانون مجازات اسلامی محمدحسین زیرایی،سید ابراهیم موسوی،سیده فاطمه مرادی

3,800,000 ریال

حقوق مالی و محاسباتی دکتر ولی رستمی،دکتر حمیده قهوه چیان

2,000,000 ریال

الفبای نگارش حقوقی ریبوار منصور بیگ

1,100,000 ریال

شرح حق (تاریخ شفاهی حقوق ایران) وحید آگاه،تهمورث بشیریه،محمد جلالی،امیرحسین سلیمیان

1,200,000 ریال

مختصر حقوق جزای اختصاصی دکتر بابک فرهی

2,100,000 ریال

داستان ۱۰۱ شب اولدوز پاشایی

850,000 ریال

تفکیک قوا در فقه و حقوق اساسی علی ابوالفضلی

1,700,000 ریال

تاریخ حقوق دکتر ابراهیم موسی زاده

900,000 ریال

دوره جدید حقوق بازرگانی شرکت ها (جلد اول و دوم) دکتر محمد صقری

3,650,000 ریال

حقوق کار مصطفی نامدار پوربنگر،عبادالله عباسی

800,000 ریال

برنا‌مه ی راهبردی حقوق کودک در دیوان کیفری بین المللی علی مولا بیگی،ریحانه زندی

800,000 ریال

در تکاپوی حقوق اساسی دکتر علی اکبر گرجی ازندريانی

2,450,000 ریال

دوره جدید حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول و دوم و سوم) دکتر محمد صقری

3,050,000 ریال

مباحثی از حقوق بین‌الملل اقتصادی دکتر محمد امامی،محمدمهدی هوشمند

2,200,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد دوم)

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد اول)

750,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب دوم) آیین رسیدگی در دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب نخست)آیین تشکیل دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

نظریه شرکت عملی (بررسی تطبیقی بطلان شرکت های تجارتی و چگونگی ایجاد شرکت عملی) دکتر حشمت الله سماواتی

2,350,000 ریال

دانشنامه جرم‌شناسی نظری دکتر امیر پاک نهاد

1,600,000 ریال

لویاتان مینیاتوری و امر اجرایی (دگرگونی ساختاری قدرت در حقوق عمومی مدرن)دکتر فاطمه عزیز محمدی

650,000 ریال

درآمدی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق دکتر سیدمرتضی نعیمی

1,350,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر بیژن عباسی

1,300,000 ریال

حقوق انرژی برق (مطالعه تطبیقی با حقوق اتحادیه اروپا) دکتر محمد ساردوئی‌نسب؛دکتر هادی قائمی

1,900,000 ریال

نظام حقوقی علایم تجاری نوین دکتر زهرا شاکری؛سهیلا نورعلی

1,000,000 ریال

نظام‌های حقوقی سردفتری دکتر نسرین طباطبایی حصاری؛الهه سلیمان‌آبادی

830,000 ریال

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده ( ویراست جدید – تک جلدی )

1,930,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,900,000 ریال

هزار توی قراردادهای انگلیسی زبان برای حرفه ای ها علیرضا رجبی جورشری

2,600,000 ریال