مشاهده همه 23 نتیجه

اسباب مالکیت خارج از قانون مدنی صابر درفشه

700,000 ریال

اصلاحات ارضی و گامهای صدور اسناد مالکیت زمین و ساختمان در ایران حسین اصلاحی

1,100,000 ریال

اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

تحلیل تزاحم حقوق صاحبان مالکیت معنوی با حقوق اشخاص ثالث در فضای مجازی مریم قاسمی

380,000 ریال

تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری دکتر فاطمه السادات ایروانی مهاجری

1,150,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق جزای اختصاصی (۱) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,950,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق کیفری اختصاصی (1) دکتر حسین آقایی نیا،دکتر هادی رستمی

2,150,000 ریال

حقوق مالکیت صنعتی در آیینه اندیشه قضایی علی سیدین؛مهدی کارچانی

1,360,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (جنبه‌های کاربردی مرتبط با کسب و کار)علی سیدین، مهدی کارچانی

1,350,000 ریال

حقوق مالکیت فکری (قانون؛قرارداد؛قضا) علی سیدین؛مهدی کارچانی

1,360,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی دکتر وحید بزرگی،دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده،میرهادی سیدی

180,000 ریال

دانستنی های حقوق خانواده جهیزیه مالکیت و نحوه استرداد آن محمدرضا فولادی

100,000 ریال

دعوای ابطال سند (وکالت نامه – سند مالکیت – اجاره نامه و … در رویه دادگاه ها) مهدی زینالی

990,000 ریال

راهنمای کاربردی معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی نسخه اصلاحی استکهلم (1967) علیرضا محمدزاده وادقانی

800,000 ریال

زمان انتقال مالکیت در قراردادهای پیش فروش ساختمان محمد صحرائی

450,000 ریال

شرح جامع جبران خسارت اراضی سلب مالکیت توسط دولت و موسسات عمومی فاطمه نگهداری

350,000 ریال

قواعد فقه (بخش مدنی 1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,200,000 ریال

مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن محمدحسن نجفی راد

400,000 ریال

مالکیت فکری در رویه قضایی ایران (جلد اول علامت تجاری) محمدحسن امی

4,100,000 ریال

مالکیت فکری و حقوق ایده ها دکتر حمید قنبری

1,500,000 ریال

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی دکتر سید حسن میر حسینی

1,300,000 ریال

نظام مالکیت فکری(خاستگاه،زیرساخت‌ها و ساختارها)دکتر محمود حکمت‌نیا

1,250,000 ریال

نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برای استارتاپ ها دکتر سعید حقانی

1,200,000 ریال