در حال نمایش 13 نتیجه

آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان( مبانی و آثاردادرسی افتراقی)حمید پناهی

1,700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان( مبانی و آثاردادرسی افتراقی)حمید پناهی

1,700,000 ریال

برنا‌مه ی راهبردی حقوق کودک در دیوان کیفری بین المللی علی مولا بیگی،ریحانه زندی

800,000 ریال

بزه دیده شناسی کودکان در شبکه های مجازی دکتر هادی کرامتی معز

450,000 ریال

بزهکاری کودکان و نوجوانان دکتر شهلا معظمی

2,000,000 ریال

تفسیر حقوق کودک امیرحسین محبعلی؛مریم مهیمنی؛زهره سرایی

3,000,000 ریال

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران عاطفه عباسی کلیمانی

120,000 ریال

حقوق کودک شیرین عبادی

500,000 ریال

دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان دکتر شهلا معظمی

100,000 ریال

دانش نامه علوم جنایی اطفال و نوجوانان دکتر شهلا معظمی ، دکتر محمود مهدوی

2,500,000 ریال

سیاست جنایی آموزش و پرورش نیلوفر رحیمیان

450,000 ریال

کودکان آنلاین و حق آنان بر امنیت؛همه جانبه در فضای مجازی محمدمهدی بادامی

240,000 ریال

نگرشی نو بر مسولیت کیفری کودکان و نوجوانان در حوزه تعزیرات دکتر هوشنگ آبروشن

1,000,000 ریال