مشاهده همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

850,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست

950,000 ریال

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی

600,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) دکتر حسین آقایی نیا

650,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی

730,000 ریال

جستارهائی در حقوق کیفری(شکلی وماهوی)

920,000 ریال

حقوق کیفری عمومی نموداری (با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) امین نیکو منظری

500,000 ریال

حقوق کیفری محیط زیست محمدرضا ساکی

260,000 ریال

قانون مدنی صفر بیگ زاده

400,000 ریال

قانون یار آیین دادرسی کیفری

1,300,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده، با همکاری علی حدادی

1,700,000 ریال