در حال نمایش 27 نتیجه

500 نکته طلایی آیین دادرسی کیفری محمد جواد کبریتی کرمانی

500,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

قیمت اصلی 5,100,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

آیین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست

1,300,000 ریال

جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی) دکتر مجید یار؛دکتر عباس قاقاهنده

2,500,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت (حقوق کیفری اختصاصی 1) دکتر علی نجفی توانا

2,450,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق کیفری اختصاصی (1) دکتر حسین آقایی نیا،دکتر هادی رستمی

2,700,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,900,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق کیفری اختصاصی (3) (جنایات) دکتر حسین آقایی نیا

2,950,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور حقوق کیفری اختصاصی (2) دکتر حسین آقایی نیا – دکتر هادی رستمی

1,400,000 ریال

جرم شناسی سوژه بزهکاری دکتر عباس قاقاهنده

460,000 ریال

حقوق شبه جرم دکتر نسرین مهرا

2,000,000 ریال

حقوق کیفری عمومی نموداری (با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) دکتر امین نیکو منظری

600,000 ریال

حقوق کیفری محیط زیست محمدرضا ساکی

260,000 ریال

دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم (2 جلدی)

7,500,000 ریال

دوره متوسط حقوق کیفری عمومی (جرم و ارکان متشکله آن) مهدی سالاری شهر بابکی (جلد دوم)

1,700,000 ریال

سازو کارهای کنترل فساد قضایی در نظام عدالت کیفری ایران پیمان دولتخواه پاشاکی

550,000 ریال

سیاست کیفری سخت گیرانه در آیین دادرسی کیفری ایران دکتر هادی کرامتی معز ؛ عبدالرحمن حسن آبادی

380,000 ریال

شرح جامع حقوق کیفری اختصاصی دکتر امین نیکو منظری

1,700,000 ریال

عدالت کیفری دکتر محمد آشوری (جلد 3)

1,300,000 ریال

قانون مدنی دکتر صفر بیگ زاده

2,070,000 ریال

قانون یار آیین دادرسی کیفری

قیمت اصلی 3,950,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,850,000 ریال است.

کمینه گرایی کیفری؛بنیان ها؛جلوه ها و چالش ها الناز جمشیدیان؛شیرین باقری

500,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده، با همکاری علی حدادی

قیمت اصلی 3,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,850,000 ریال است.

مجموعه سوالات اختبار آیین دادرسی کیفری محمدامین شمس الدینی

2,200,000 ریال

محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری مهرداد معمارزاده

900,000 ریال

مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری سعید باقری ؛ امیر هوشنگ ساسانژاد

1,300,000 ریال

نظریه های جرم شناسی دکتر حمیدرضا ملک محمدی

350,000 ریال