نمایش 1–30 از 247 نتیجه

500 نکته طلایی آیین دادرسی کیفری محمد جواد کبریتی کرمانی

250,000 ریال

آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا نوبهار طهرانی

1,800,000 ریال

آشنایی با آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر مرتضی ناجی زواره

780,000 ریال

آشنایی با آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر مرتضی ناجی زواره

600,000 ریال

آیا در مورد جرایم نفرت محور سخت گیری می شود؟ (سیاست های فرهنگی جرایم نفرت محور) دکتر معاذ عبدالهی ؛ بهار محمدی

350,000 ریال

آیین دادرسی دادگاه صلح دکتر حسین گرامی،دکتر مجتبی فرهمند

2,400,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر بهروز جوانمرد

1,800,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر علی خالقی

2,100,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر بهروز جوانمرد

1,000,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر علی خالقی

1,150,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

5,000,000 ریال

آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه براصول و قواعد عباس زراعت

500,000 ریال

آیین دادرسی کیفری به زبان ساده دکتر بابک فرهی

2,800,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد اول(کلیات؛دعوای عمومی و دعوای خصوصی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد چهارم(اجرای احکام کیفری) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد دوم(تحقیقات مقدماتی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

2,300,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد اول)

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد دوم)

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست

1,300,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد اول)

600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد دوم)

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد سوم)

230,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد اول)

1,050,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد دوم)

1,400,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد مصدق

5,100,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر هادی رستمی

2,900,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کاربردی دکتر محمود آخوندی – دکتر علی اصغر مهابادی

1,430,000 ریال