نمایش 1–30 از 83 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله دکتر احمد رمضانی

700,000 ریال

سیاست کیفری در واکنش علیه قاچاق زنان دکتر داوود کرمی؛محمدزارعی

135,000 ریال

قمار و شرط بندی اینترنتی در حقوق کیفری ایران (با نگاهی اجمالی در حقوق کیفری انگلستان) محمد دانایی فر

400,000 ریال

نگرشی بر حقوق بین الملل کیفری دکتر علیرضا میلانی

900,000 ریال

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی دکتر محمدرضا الهی منش

650,000 ریال

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن جواد بابایی

480,000 ریال

بررسی جرم شناختی شیطان گرایی دکتر سید محمود میرخلیلیی ؛ سجاد شکوری راد

150,000 ریال

دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی) دکتر فریدون نهرینی

280,000 ریال

جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کاربردی دکتر محمود آخوندی – دکتر علی اصغر مهابادی

400,000 ریال

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای تالیفی آیین دادرسی کیفری دکتر علی اصغر مهابادی

1,000,000 ریال

درخواست ها در قانون آیین دادرسی کیفری سید احمد باختر ؛ پیمان بختیاری

320,000 ریال

حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه (دادگرانه) دکتر حسین آقایی جنت مکان

300,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و رحیم کشتکار (توازن)

420,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر بهروز جوانمرد

1,000,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر بهروز جوانمرد

700,000 ریال

سیاست جنایی ایران در قبال عرفان واره ها دکتر علیرضا درویش

500,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری نورمحمد صبری

700,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی سحر صالح احمدی

1,100,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی قانون آیین دادرسی کیفری زهرا امیری

1,400,000 ریال 1,280,000 ریال

تحویل تاریخی حقوق جزایی و علوم کیفری در جوامع و کشورهای اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

600,000 ریال

کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی) دکتر علی صفاری

800,000 ریال

درآمدی بر سیاست جنایی کریستین لازرژ(علی حسین نجفی ابرندآبادی)

240,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد چهارم(اجرای احکام کیفری) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد سوم(صلاحیت دادگاه ها؛اعتراض به آراء؛ادله اثبات در امور کیفری) دکتر جواد طهماسبی

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد دوم(تحقیقات مقدماتی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

آیین دادرسی کیفری جلد اول(کلیات؛دعوای عمومی و دعوای خصوصی) دکتر جواد طهماسبی

350,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی داد آفرین

500,000 ریال

مبسوط در آیین دادرسی کیفری(جلد دوم)دکتر مجتبی باری

1,100,000 ریال

مبسوط در آیین دادرسی کیفری(جلد اول)دکتر مجتبی باری

1,100,000 ریال