نمایش 1–30 از 206 نتیجه

حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)دکتر نسرین مهرا،دکتر امیر حسن نیاز پور

4,500,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد دوم)

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد اول)

750,000 ریال

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده ( ویراست جدید – تک جلدی )

1,930,000 ریال

آشنایی با آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر مرتضی ناجی زواره

600,000 ریال

آشنایی با آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر مرتضی ناجی زواره

780,000 ریال

حقوق کیفری مواد مخدر دکتر بهنام اکبری

650,000 ریال

اعاده دادرسی کیفری (شرحی بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) دکتر محمد جهان تیغ

600,000 ریال

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتر عبدالله خدابخشی،دکتر حسنعلی درودیان،دکتر محمد آشوری

1,020,000 ریال

اصول و ظوابط به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محمدرضا خاکشور؛سامان اوجاقلو شهابی

1,300,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد اول)

1,050,000 ریال

جرم انگاری حداکثری در حقوق کیفری ایران فاطمه تاج آبادی،دکتر امیر حسین مشکانی

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد مصدق

850,000 ریال

عدالت حل مسئله در آراء دادگاه‌های کیفری ایران دکتر علی عزیزی

900,000 ریال

دادگاه‌های حل مسئله در حقوق کیفری ایران دکتر علی عزیزی

1,900,000 ریال

جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) دکتر حسین آقایی نیا

400,000 ریال

تحلیل کاربردی آموزشی مواد مربوط به اجرا و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سید احمد باختر ؛ پیمان بختیاری

600,000 ریال

محشی آزمون قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی دکتر محمد حسین صادقی؛یحیی پیری

1,400,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد سوم)

230,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد دوم)

550,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر عباس زراعت (جلد اول)

600,000 ریال

محشای آیین دادرسی کیفری در قلمرو ایران جواد اعظمی زاده

1,800,000 ریال

ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری دکتر شهرام محمدی؛دکتر طیبه بیژنی میرزا

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (قوه قضاییه)

120,000 ریال

کامل ترین مجموعه محشی قانون آیین دادرسی کیفری(2 جلدی) محمدحسین کارخیران

6,000,000 ریال

صلاحیت در امور کیفری دکتر وحید نکونام

650,000 ریال

تبیین جایگاه قواعد ارفاقی در حقوق جزا با تاکید بر رویه قضایی علی شعبانی

1,000,000 ریال

تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران دکتر محمدجعفر حبیب زاده

1,100,000 ریال

نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری زهرا معصومی

1,000,000 ریال

شکنجه در سیاست جنایی ایران،سازمان ملل متحد و شورای اروپا دکتر سید عباس موسوی

400,000 ریال