نمایش 1–30 از 236 نتیجه

قرارهای نهایی،تأمین کیفری،نظارت قضایی با رویکرد کاربردی دکتر محمد مصدق

2,400,000 ریال

کیفری های اجتماع محور در رویه قضایی دکتر حسنعلی موذن زادگان،محسن مرادی اوجقاز

1,800,000 ریال

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر

3,700,000 ریال

رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی در دادرسی کیفری دکتر ابراهیم رضاقلی‌زاده

2,400,000 ریال

اصل اقتضا تعقیب کیفری در حقوق ایران و انگلستان دکتر مهدی طویلی

2,000,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری اکبر علیزاده،سمیه نظری چالشتری،علی مرادطالبی کلیشمی

3,900,000 ریال

جستاری در مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرایم بین المللی محمدهادی ذاکر حسین

2,500,000 ریال

نظریه عمومی حقوق کیفری (جلد اول) دکتر حمیدرضا میرزاجانی

1,550,000 ریال

بایسته های اعاده دادرسی دکتر بهرام بهرامی

800,000 ریال

احکام و مقرارت مال پیدا شده از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران دکتر محمدرسول آهنگران،میلاد حیدری

1,000,000 ریال

جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری دکتر محمد باهو

2,700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر هادی رستمی

2,900,000 ریال

حقوق کیفری عمومی(دانش اجرای احکام کیفری)دکتر حسین آقایی جنت مکان (جلد چهارم )

650,000 ریال

حقوق کیفری عمومی دکتر حسین آقایی جنت مکان (جلد اول)

1,000,000 ریال

حقوق کیفری عمومی دکتر حسین آقایی جنت مکان (جلد دوم)

450,000 ریال

حقوق کیفری عمومی دکتر حسین آقایی جنت مکان (جلد سوم)

1,200,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد چهارم) مجید عطایی جنتی،حدیثه حاجی پور

980,000 ریال

شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری مهدی شتابی

1,600,000 ریال

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری سمانه معصومی تروجنی،شمسی حجتی

2,700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری (جلد دوم)

1,400,000 ریال

دستیار دادگاه کیفری(2) مهدی قیصری،محسن مرادی اوجقاز،مجید عطایی جنتی،آمنه خدادادی

3,880,000 ریال

فرهنگ فشرده‌ی حقوق کیفری و عدالت کیفری دکتر امیر اعتمادی

1,400,000 ریال

بانک جامع تست های آزمونی و تالیفی آیین دادرسی کیفری احسان حبیبی دهکردی

3,750,000 ریال

حقوق کیفری اقتصادی دکتر محمدرضا ساکی

7,350,000 ریال

اخلاق اجتماعی در سیاست کیفری ایران جواد قاسمی

1,300,000 ریال

مباحث مشترک آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری سمانه معصومی تروجنی،معصومه محمدی دارابی

1,300,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت (حقوق کیفری اختصاصی 1) دکتر علی نجفی توانا

2,450,000 ریال

حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)دکتر نسرین مهرا،دکتر امیر حسن نیاز پور

4,500,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد دوم)

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری دکتر بهنام اکبری (جلد اول)

750,000 ریال