در حال نمایش 23 نتیجه

آشنایی با اصطلاحات حقوقی فتوت نصیری سواد کوهی

800,000 ریال

الفارق (دایره المعارف عمومی حقوقی) (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

18,000,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

ترمینولوژی حقوق نوین (3جلدی) منصور اباذری فومشی

5,400,000 ریال

دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق عهدات عقود و ایقاعات) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

دائره المعارف حقوقی شوراها و شهرداری ها امید محمدی

2,000,000 ریال

دائره المعارف علوم اسلامی قضائی (2جلدی) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

دانش نامه علوم جنایی اطفال و نوجوانان دکتر شهلا معظمی ، دکتر محمود مهدوی

2,500,000 ریال

دانشنامه اجرای احکام مدنی(جلد اول)دکتر علی مهاجری

2,500,000 ریال

دانشنامه اجرای احکام مدنی(جلد دوم)دکتر علی مهاجری

1,800,000 ریال

دانشنامه اجرای احکام مدنی(جلد سوم)دکتر علی مهاجری

2,500,000 ریال

دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم (2 جلدی)

7,500,000 ریال

دانشنامه جرم شناسی (انگلیسی؛فرانسه؛فارسی) علی حسین نجفی ابرند آبادی؛حمید هاشم بیگی

1,400,000 ریال

دانشنامه جرم‌شناسی نظری دکتر امیر پاک نهاد

1,600,000 ریال

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,500,000 ریال است.

دانشنامه حقوقی امور گمرکی عبدالله احمدی

250,000 ریال

دانشنامه رفتار سایبری دکتر باقر شاملو استادان و پژوهشگران دانشگاه‌های کشور

3,500,000 ریال

دانشنامه عرفان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,100,000 ریال

دایرةالمعارف ریاضیات و علوم جنایی مریم عباچی

1,900,000 ریال

فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی_حقوق جزا) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

4,800,000 ریال

فرهنگ کاتوزیان محمدعلی طهرانی

200,000 ریال

مبسوط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (5 جلدی)

25,000,000 ریال

وسیط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3,800,000 ریال