نمایش 1–30 از 60 نتیجه

1100 واژه تافل دکتری محمود رمضانی

900,000 ریال

504 واژه مهم متون حقوقی حبیب الله حبیبی؛مینا حسینی

480,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) دکتر بهروز جوانمرد

1,800,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) دکتر بهروز جوانمرد

1,000,000 ریال

استعداد تحصیلی (ویژه آزمون دکتری)

1,750,000 ریال

جرم شناسی دکتر اسمعیل رحیمی نژاد

590,000 ریال

جرم شناسی دکتر سید محمود میرخلیلی

650,000 ریال

جرم شناسی دکتر علی نجفی توانا

950,000 ریال

جرم شناسی دکتر فرید محسنی

840,000 ریال

جرم شناسی کاربردی محمدعلی حاجی ده آبادی

260,000 ریال

جرم و جرم شناسی،متن درسی نظریه های جرم و کجروی علی سلیمی

690,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی

1,500,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان

1,600,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

1,400,000 ریال

حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان

1,600,000 ریال

دانشنامه جرم شناسی (انگلیسی؛فرانسه؛فارسی) علی حسین نجفی ابرند آبادی؛حمید هاشم بیکی

280,000 ریال

درآمدی بر پیشگیری از جرم دکتر شهرام ابراهیمی

600,000 ریال

درس نامه جرم شناسی مهرداد رایجیان اصلی

900,000 ریال

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

2,500,000 ریال

ساده ساز متون حقوقی سید مهدی موسوی

2,100,000 ریال

ساده ساز متون فقه دکتر مرتضی طبیبی ؛ دکتر حمیدرضا کلانتری

1,600,000 ریال

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

1,210,000 ریال

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

2,350,000 ریال

شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی محمد سلیمانی،محمود شورورزی

1,100,000 ریال

شرح جامع آیین دادرسی کیفری دکتر بهزاد ستاری

2,600,000 ریال

شرح دکترین حقوق جزای عمومی و اختصاصی میثم قلابی؛علی نجات پیرمحمدی

1,950,000 ریال

شرح مزجی امین بخشی زاده اهری

500,000 ریال

فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه (جلد اول) سید مهدی دادمرزی

1,100,000 ریال