نمایش 1–30 از 69 نتیجه

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی

475,000 ریال

7 تیک حقوق مدنی مصطفی مدرسی چهار طاقی

2,400,000 ریال

آزمون یار ادبیات عرب (ویژه آزمون سر دفتری)

1,000,000 ریال

آزمون یار ادبیات فارسی (ویژه آزمون سر دفتری)

1,000,000 ریال

آزمون یار حقوق ثبت بابک زارعی

1,700,000 ریال

آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی محمود شمس – عباس شجاعی

700,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,900,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی) دکتر محمدمهدی توکلی

2,550,000 ریال

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی سیدفریدالدین محمدی،سیدجلیل محمدی

2,000,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

150,000 ریال

استخدام یار معارف اسلامی

900,000 ریال

استخدامی متصدی امور دفتری

1,750,000 ریال

بانک سوالات مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی بابک زارعی – فرحناز همایون

2,450,000 ریال

بايسته های حقوق ثبت اسناد املاک دکتر بهرام بهرامی،دکتر محمدرضا بهرامی،سعیده بهرامی

900,000 ریال

جامع نکات حقوقی ثبت شهرام خدادای

400,000 ریال

جرايم عليه شخصيت معنوی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (۴) دکتر حسین میرمحمد صادقی

450,000 ریال

جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق جزای اختصاصی (۱) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,500,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,200,000 ریال

جرایم علیه مصالح عمومی کشور حقوق جزای اختصاصی (2) دکتر حسین میرمحمد صادقی

1,000,000 ریال

جمع بندی نموداری قانون ثبت سحر جلالی

700,000 ریال

حقوق ثبت آسان به زبان ساده اسداله قصری

450,000 ریال

حقوق ثبت آسان رضا کریمی منفرد

550,000 ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری

900,000 ریال

حقوق ثبت کاربردی حمیدرضا آدابی

980,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی (جلد دوم)

450,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی (جلد نخست)

650,000 ریال

حقوق جزای عمومی دکتر محمدعلی اردبیلی(جلدسوم)

800,000 ریال

حقوق مدنی نموداری امین بیات

2,100,000 ریال

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

2,500,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهای از عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

1,500,000 ریال