نمایش 1–30 از 94 نتیجه

شرح روان حقوق مدنی (دو جلدی) دکتر مهدی شکری

7,300,000 ریال

ادبیات فارسی آسان احمد بهزادی

1,900,000 ریال

شرح روان حقوق ثبت محمدامین شمس الدینی،مصطفی شمس الدینی

3,500,000 ریال

مجموعه محشای نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران به انضمام آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران علیرضا سلیمی نایینی،زینب رجبی

5,900,000 ریال

شرح جامع حقوق ثبت محمد فرجی

4,200,000 ریال

ادبیات عرب آسان (صرف و نحو) سید محمدحسن روناسی

1,400,000 ریال

دیوان حقوق ثبت دکتر حمیدرضا آدابی؛ندا بیگدلی آذری؛وحید پایان(مهرگان)

3,000,000 ریال

سوالات سردفتری محشای نوین (جلد آبی)قاسم اربابی،سعید معادیخواه

2,450,000 ریال

سوالات سردفتری محشای نوین (جلد قرمز)قاسم اربابی،سعید معادیخواه

2,950,000 ریال

شرح جامع سردفتری قاسم اربابی،سعید معادیخواه

9,300,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده(موضوعی) حقوق ثبت دکتر رضا شکری

2,350,000 ریال

برگزیده ای از بخشنامه های ثبتی رضا کریمی منفرد،سعید سمامی

1,500,000 ریال

شرح جامع حقوق ثبت اسناد و املاک قاسم اربابی

2,300,000 ریال

مختصر ادبیات فارسی علیرضا اشرفی

125,000 ریال

نظام‌های حقوقی سردفتری دکتر نسرین طباطبایی حصاری؛الهه سلیمان‌آبادی

830,000 ریال

آموزش جامع حقوق تجارت (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,900,000 ریال

تثبیت حقوق مدنی حسام الدین ترکمن

1,400,000 ریال

گام آخر حقوق ثبت نموداری شهاب الدین فرخی

1,400,000 ریال

حقوق مدنی نموداری امین بیات

3,800,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد دوم) مجتبی جرعه نوش

3,200,000 ریال

نکات کلیدی حقوق ثبت اسناد و املاک رضا زنده گل

290,000 ریال

محشای آزمونی قانون ثبت اسناد و املاک سید احمد سجادی؛ندا سادات سجادی

1,980,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد اول) مجتبی جرعه نوش

3,000,000 ریال

استخدامی متصدی امور دفتری

1,750,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک (قوه قضاییه)

1,100,000 ریال

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق ثبت اسناد و املاک دکتر مجید سوهانی

1,700,000 ریال

ماهیت و اصول حرفه سردفتری اسناد رسمی دکتر خدیجه رضاییان

1,500,000 ریال

مجموعه کامل سوالات حقوق اسناد و املاک حمیدرضا احمدزاده کناری

800,000 ریال

حقوق تجارت به روش ساده(تاجر و شرکت های تجاری1/2) رضا رشیدی نسب

2,400,000 ریال