مشاهده همه 18 نتیجه

آیین تنظیم قراردادها بهمن کشاورز

2,300,000 ریال

انتقال قرارداد(نظریه عمومی_عقود معین) دکتر ابراهیم شعاریان

2,200,000 ریال

بایسته های لایحه نویسی دکتر حسن کیا

2,200,000 ریال

تحلیل بنیادین قراردادهای فایناس در قراردادهای بی.او.تی دکتر شهرام خاکی

450,000 ریال

حقوق کاربردی انواع قراردادها دکتر محمود براتی نیا

1,700,000 ریال

راهنمای جامع آیین نگارش احکام جزایی (1) جلد دوم جعفر اخترنیا

13,000,000 ریال

راهنمای جامع آیین نگارش احکام حقوقی جلد (یکم) جعفر اخترنیا

13,000,000 ریال

راهنمای نگارش حقوقی نورمحمد صبری

12,000,000 ریال

زنجیره قراردادها در مدل تامین مالی پروژه محور دکتر شادی کسنوی

900,000 ریال

شرط جزایی در قراردادها دکتر محمدامین وحدانی نیا

1,600,000 ریال

گنجینه سند (2 جلدی) علی حاجیانی بوشهری

10,000,000 ریال

ماهیت قراردادسیف (آیا قراردادسیف بیع اسناد است یا بیع کالا) دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

450,000 ریال

مجموعه قراردادهای سبز عباس بشیری

1,750,000 ریال

مجموعه قراردادهای سرخ عباس بشیری

1,700,000 ریال

مجموعه قراردادهای سفید عباس بشیری

2,000,000 ریال

مسایل حقوقی آپارتمان ها قوانین و مقررات وحدت رویه امیر هوشنگ ساسانژاد

3,000,000 ریال

نظام حقوقی قراردادهای مشارکت (جوینت ونچر) دکتر رضا آریان کیا؛احسان معدولیت

850,000 ریال

نمونه قراردادها امیر هوشنگ ساسان نژاد

6,500,000 ریال