در حال نمایش 16 نتیجه

بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,900,000 ریال

تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری اسماعیل آقابابایی بنی

900,000 ریال

حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه

150,000 ریال

فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی دکتر صفر بیگ زاده

800,000 ریال

قواعد فقه (بخش قضایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

قواعد فقه (بخش مدنی 1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

قواعد فقه (مدنی؛جزایی) دکتر عیسی ولایی

1,500,000 ریال

قواعد فقه جزایی(حدود و تعزیرات،قصاص و دیات) دکتر احمد حاجی ده آبادی

1,450,000 ریال

قواعد فقه خصوصی دکتر محمد خالدنبی نیا؛دکتر کریم کوخایی زاده

870,000 ریال

قواعد فقه4 (بخش جزایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

کمک حافظه مسائل فقه مدنی و قضایی تحریرالوسیله (حضرت امام خمینی ع) دکتر امیر مرادی

1,290,000 ریال

متون فقه 2 (حقوق خانواده در لمعه) دکتر سید مهدی صدری

600,000 ریال

متون فقه آزمون وکالت قوه قضائیه صادق صبیح

650,000 ریال

متون فقه پیشرفته جواد عرب عامری،مهدی صیادی

5,300,000 ریال

مختصر قواعد فقه امامیه حمید نیک فکر

600,000 ریال

نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی (1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,800,000 ریال