نمایش 1–30 از 244 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

منتخب قوانین و قواعد داوری علیرضا حسینی

350,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط

1,000,000 ریال

نکته نویس قانون مجازات اسلامی

450,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری تحریری (سیمی/1400)

475,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (سیمی/1400)

475,000 ریال

قانون تجارت تحریری (سیمی/1400)

475,000 ریال

قانون مجازات اسلامی تحریری (سیمی/1400)

600,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف محسن لطفی گماسایی

120,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علی رسولی زکریا

400,000 ریال

قانون مجازات اسلامی دکتر حسین گرامی؛دکتر مجتبی فرهمند

800,000 ریال

قوانین و مقررات با تخلفات در شهرداری کامبیز فلاح محمدی حسینی؛اسماعیل کلوتالاری؛محمد محققی

1,100,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون کار (ریاست جمهوری)

160,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی در جامه نمودار

400,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در جامه نمودار

750,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی

700,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

880,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ربا و معاملات ربوی سید بهروز رضوی

380,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

650,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

550,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی كيفری و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

850,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

630,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مدنی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

630,000 ریال

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همراه با آیین نامه شورای نگهبان و سایر قوانین مرتبط بابک عبدالهی

450,000 ریال

قانون مدنی در جامه نمودار

500,000 ریال

قانون تجارت در جامه نمودار

500,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

300,000 ریال

جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی سحر جلالی

450,000 ریال

آیین قانون گذاری و وظایف نمایندگان مجلس دکتر اسماعیل واهبی

600,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (2) دکتر سید علیرضا میرکمالی؛سحر صالح احمدی

1,500,000 ریال