نمایش 1–30 از 154 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

250,000 ریال

قانون صدور چک تحریری (جیبی)

60,000 ریال

قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (جیبی)

150,000 ریال

قانون مدنی تحریری (رقعی)

350,000 ریال

قانون کار جهانگیر منصور 1400

380,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1400

580,000 ریال

مطالعه موردی مسائل حقوقی روابط موجر و مستاجر قوه قضاییه

200,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات آب احمد معماری

550,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی اسماعیل آقاجانلو

1,300,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1400

240,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1400

240,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به خانواده جهانگیر منصور 1400

620,000 ریال

قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ریاست جمهوری)

180,000 ریال

اصول و فنون قانونگذاری دکتر سید محمدهادی اسلامی

200,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون امورحسبی و تصدیق انحصار وراثت محمدحسین کارخیران

1,980,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری جهانگیر منصور 1400

1,200,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به (استان؛شهر؛شهرستان؛روستا و شهرداری ) جهانیگر منصور 1400

2,400,000 ریال

قانون مدنی در رویه قضایی وحید اباذری فومشی

770,000 ریال

محشی مجموعه قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی (اراضی؛جنگل ها؛آب) علی رضا میرزایی

1,600,000 ریال

قوانین و مقررات عقود بانکی یاسر عرب نژاد

2,100,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1400

270,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ریاست جمهوری/رقعی)

250,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1400

500,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تجارت و مقررات آن (ریاست جمهوری/رقعی)

330,000 ریال

مجموعه قوانین ثبتی (اسناد و املاک) سیدرضا موسوی و سید مجتبی موسوی (توازن)

650,000 ریال

مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی سیدرضا موسوی (توازن)

270,000 ریال

قانون حمایت خانواده سیدرضا موسوی (توازن)

190,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری (ریاست جمهوری)

130,000 ریال

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر سیدرضا موسوی (توازن)

190,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات رفاه ؛کار ؛ تامین اجتماعی سیدرضا موسوی (توازن)

390,000 ریال