نمایش 1–30 از 124 نتیجه

آشنایی با جرم پولشویی دکتر محمدرضا ساکی

300,000 ریال

آیین دادرسی کیفری احمدرضا عابدی

1,950,000 ریال

ابلاغ در نظام حقوقی ایران الکترونیک؛نیمه الکترونیک؛سنتی مجتبی قهرمانی

850,000 ریال

اجرای احکام کیفری احمدرضا عابدی

980,000 ریال

الزام به تمکین در رویه قضایی عاطفه ذبیحی بیگدلی

120,000 ریال

اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت؟ دکتر سید عباس موسوی

800,000 ریال

امنیت قضایی محمدامین کیخافرزانه؛مجید نجارزاده؛احسان آهنگری

200,000 ریال

امور سرپرستی و محجورین (کاربردی؛قضایی) عبدالرحیم سمسارزاده

320,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد چهارم)

1,100,000 ریال

اندیشه‌های قضایی،نشست‌های علمی دادگستری کل استان فارس (جلد سوم)

1,300,000 ریال

بررسی توصیفی و تحلیلی مقررات حاکم بر جرایم رایانه ای مسعود نیک پرور

450,000 ریال

بررسی علمی و کاربردی جرم خیانت در امانت محمدرضا ساکی

420,000 ریال

بیع در قانون و رویه قضایی ناصر نصرتی صدقیانی

2,000,000 ریال

تثبیت در قتل غیر عمد عبدالله محمودی

220,000 ریال

تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رای داوری حسن فضلی،دکتر امیر عباس بزرگمهر

1,930,000 ریال

تحلیل و آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان

315,000 ریال

ترجمه و توضیح منابع فقهی فسخ نکاح در قانون مدنی محمد حیدری

850,000 ریال

تشخیص خلاف شرع بین بودن آرای قضایی توسط رییس قوه قضاییه (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

340,000 ریال

تصفیه امور ورشکستگی (تحلیلی-کاربردی) نعمت الله حاجعلی؛سید محمد علی نوابی؛آمنه خدادادی

450,000 ریال

تعدد اعتباری (معنوی) جرم در رویه قضایی و دکترین مسعود بسامی

175,000 ریال

جرایم پزشکی، دارویی و غذایی محبوب افراسیاب

250,000 ریال

جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن جواد بابایی

760,000 ریال

جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی لیلا سادات اسدی

900,000 ریال

جرم شناسی جرایم شرکت های تجاری مجید صادق نژاد نائینی

900,000 ریال

جستارهایی در جامعه شناسی کیفری سید درید موسوی مجاب؛مریم مهذب

980,000 ریال

جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی محمد بارانی

700,000 ریال

چک در قانون و رویه قضایی (قوه قضاییه)

1,350,000 ریال

حسن نیت در قراردادها (با رویکردی فقهی) موسی رحیمی ،رضا رحیمی دهسوری

180,000 ریال

حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه

150,000 ریال

حقوق به زبان ساده (حقوق مدنی،کیفری و عمومی کاربردی) علی بهادری جهرمی ، امیر کیا عامری ثانی

450,000 ریال