نمایش 1–30 از 41 نتیجه

ساده ساز جامع متون حقوقی دکتر شاهین مظاهری جبلی

1,100,000 ریال

ترجمه دقیق و سلیس متون حقوقی (2) حقوق جزا آرزو رضایی پور

500,000 ریال

فرهنگ واژگان حقوقی (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) دکتر فرهاد بیات؛شیرین بیات

300,000 ریال

متون حقوقی دانشگاهی کاربردی (Academic Law Texts) دکتر امین پاشا امیری،مهران طرحی

1,500,000 ریال

متون حقوقی (1)(حقوق قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی

360,000 ریال

متون حقوقی به زبان خارجی (2) اردشیر نایبی؛سهیلا نایبی

750,000 ریال

آزمون یار متون حقوقی محمود رمضانی

1,300,000 ریال

گنجینه طلایی واژگان حقوقی رئوف سیاری

1,500,000 ریال

بایسته های آزمونی متون حقوقی محمود رمضانی

1,950,000 ریال

لغات تخصصی حقوق 4 زبانه پیمان زمانی؛رئوف سیاری،ماندانا مجتهدی خوانساری

350,000 ریال

زبان تخصصی انگلیسی (حقوق جزا و جرم شناسی) دکتر عباس نظیفی

1,100,000 ریال

متون حقوقی (گرایش حقوق بین الملل عمومی) دکتر احمد مومنی راد؛دکتر سیده ساناز ذبیحی شهری

800,000 ریال

متون حقوقی مدرن رئوف سیاری؛آرش ابراهیم زاده

900,000 ریال

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان حقوق (1) دکتر بدیع مرادی

650,000 ریال

The essentials of LAW TEXTS امین حقیقت، مرضیه خلیلی مهذب، علیرضا سوری

2,000,000 ریال

متون حقوقی انگلیسی دکتر داود اندرز

1,050,000 ریال

متون دانشگاهی حقوق A LEVEL AND AS LEVEL LAW

1,000,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW MADE SIMPLE (قسمت قراردادها) محمود رمضانی

900,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان متون حقوقی (4) حقوق بین الملل ویژه پیام نور محمود رمضانی

600,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان متون حقوقی (3) حقوق عمومی ویژه پیام نور محمود رمضانی

600,000 ریال

خودآموز و راهنمای متون حقوقی دکتر میترا ضرابی

550,000 ریال

متون حقوقی انگلیسی(1تا4) A LEVEL & AS LEVEL LAW مارتین هانت

750,000 ریال

متون حقوقی (2)(حقوق جزا) دکتر عبدالحسین شیروی

360,000 ریال

گزیده متون حقوقی (1؛2؛3؛4) شیرین بیات

900,000 ریال

گنجینه طلایی زبان تخصصی حقوق حمید قهرمانی

2,000,000 ریال

704 کلید واژه مهم متون حقوقی روح اله خلجی ؛پروانه آقایی

600,000 ریال

فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی-فارسی) دکتر بهمن آقایی

4,500,000 ریال

ترجمه کامل Law Made Simple دکتر اسماعیل صغیری

900,000 ریال

فرهنگ حقوقی عدالت محمود رمضانی

1,250,000 ریال

آزمون های تحت اللفظی متون حقوقی محمود رمضانی

800,000 ریال