مشاهده همه 18 نتیجه

بایسته های جزای عمومی دکتر ایرج گلدوزیان

1,500,000 ریال

بایسته های حقوق جزای اختصاصی(4-1) دکتر ایرج گلدوزیان

3,600,000 ریال

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حقوق جزای اختصاصی (3) دکتر حسین میرمحمد صادقی

2,900,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی

3,500,000 ریال

زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها،دکتر عباس شیری

2,250,000 ریال

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

4,600,000 ریال

شرح مزجی امین بخشی زاده اهری

500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

2,900,000 ریال

قانون مجازات اسلامی جهانگیر منصور 1403

1,400,000 ریال

قانون مجازات اسلامی سید مهدی کمالان (جیبی)

500,000 ریال

قانون یار مجازات اسلامی

4,250,000 ریال

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها

2,850,000 ریال

مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری

1,500,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس مجازات اسلامی مهدی صیادی

3,200,000 ریال

ملاحظاتی درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری رسول احمدزاده،مجتبی تام

1,200,000 ریال

نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی)پوریا حیدری

2,850,000 ریال

نوین قانون مجازات اسلامی دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

2,800,000 ریال

همراه حقوق جزای اختصاصی الهه شریف (سیمی)

1,000,000 ریال