مسئولیت مدنی

نمایش 1–30 از 47 نتیجه

استیفای نامشروع و مسئولیت ناشی از آن دکتر حسن خدابخشی

1,700,000 ریال

اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی دکتر عباس میرشکاری

1,950,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

3,800,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

2,400,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

3,200,000 ریال

تمایز جرایم مادی صرف و مسوولیت مطلق (با نگاه تطبیقی)مطهره مهرپرور،علی پایدار فرد

1,100,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

حقوق بیمه و مسئولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,600,000 ریال

حقوق شخصیت و حقوق مسئولیت مدنی در اروپا دکتر عباس میرشکاری

325,000 ریال

حقوق مدنی (4) مسولیت مدنی تطبیقی دکتر پرویز نوین

650,000 ریال

حقوق مسئولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی حامد سهرابی

600,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد دکتر ایرج بابایی

1,300,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و جبران ها دکتر حسن ره پیک

2,100,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی(جلد اول) ایرج بابایی

1,200,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی(جلد دوم) ایرج بابایی

950,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی مسوولیت مدنی) دکتر ناصر کاتوزیان

1,800,000 ریال

رابطه علیت در مسولیت مدنی ایران فرخوند

1,600,000 ریال

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسولیت محمدعلی بخشی زاده

1,500,000 ریال

رساله علمی مسوليت مدنی دکتر عباس میرشکاری

7,500,000 ریال

ضابطان قضایی (وظایف اختیارات ومسولیت ها) دکتر جعفر صادق منش

280,000 ریال

فلسفه مسولیت مدنی دکتر حسن بادینی

7,000,000 ریال

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی دکتر مجید غمامی

900,000 ریال

قرارداد پستی و مسولیت مدنی پست دکتر علی موسی زاده

700,000 ریال

قواعد فقه (بخش مدنی 1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,300,000 ریال

کمک حافظه حقوق مدنی 3(قواعد عمومی قراردادها وسقوط تعهدات) دکتر مهدی فلاح‌ خاریکی

1,700,000 ریال

مسئولیت تضامنی(تعدد مسئولین پرداخت یک دین) سید مصطفی مصطفوی

58,000 ریال

مسئولیت کارکنان و دستگاه های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی ( کیفری – مدنی -اداری)دکتر عمران نعیمی ، دکتر زهرا اسدی ، دکتر اسماعیل انصاری ، دکتر ملیحه رضائی زاده

900,000 ریال

مسئولیت مدنی قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی دکتر علی چراغی

800,000 ریال

مسئولیت مدنی مالک دکتر ایراندخت نظری

2,200,000 ریال

مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی فائزه السادات سعادت مندی

450,000 ریال