مشاهده همه 12 نتیجه

حقوق کیفری مواد مخدر دکتر بهنام اکبری

650,000 ریال

شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر حسین ذبحی (2جلدی)

1,500,000 ریال

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

450,000 ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه جدیدترین نظریات مشورتی سید حجت نوبی

1,200,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1402

600,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر دکتر حسین ذبحی

2,900,000 ریال

محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دکتر احسان مظفری،رضا علی پناه

2,100,000 ریال

محشای قانون مبارزه با مواد مخدر ایرج خلیل زاده،میثم حسنی

1,800,000 ریال

محشای کاربردی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سید بهروز رضوی

1,350,000 ریال

محموله های تحت کنترل دکتر محمدعلی اردبیلی

400,000 ریال

نقد آرا (جلد اول) دکتر حسین ذبحی

400,000 ریال

نقد آرا در جرایم مواد مخدر و روان گردان حسین ذبحی

1,200,000 ریال