نمایش 1–30 از 162 نتیجه

اندیشه های نو در حقوق قراردادها دکتر عباس کریمی،دکتر سحر کریمی

1,500,000 ریال

الفبای نگارش حقوقی ریبوار منصور بیگ

1,100,000 ریال

مبانی نظری و عملی قولنامه مرتضی اشراقی

1,000,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله اجرای احکام(جلد سوم) کاوه چوپانی

1,700,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله دادرسی(جلد دوم) کاوه چوپانی

1,400,000 ریال

ماهيت و ابعاد حقوقی قراردادهای پيمان(نمونه قراردادهای مهندسي و پيمانكاری)دکتر مسلم يعقوبی‏‏‏،دکتر رسول حميدپور رازيان

3,200,000 ریال

هزار توی قراردادهای انگلیسی زبان برای حرفه ای ها علیرضا رجبی جورشری

2,600,000 ریال

اسپرلوس لوایح حقوقی کیفری بانک لوایح (2) دکتر جعفر اخترنیا

8,900,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده دستور زبان و اصول نامه نگاری حقوقی (جلد اول) کاوه چوپانی

700,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

2,450,000 ریال

مجموعه قراردادهای مدرن(جلد 1) عباس بشیری

2,400,000 ریال

مختصر اقسام کاربردی عقد صلح و نمونه های آن حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

370,000 ریال

حقوق قراردادهای نوین دکتر آزاد فلاحی

850,000 ریال

تعادل اقتصادی، رمز پایداری قرارداد(بازاندیشی در نظریه غبن حادث) دکتر مجید غمامی

600,000 ریال

کد مدنی فرانسه (حقوق قراردادها,تعهدات و ادله اثبات دعوا) منصوره حسن زاده

1,250,000 ریال

تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها دکتر احسان لطفی

500,000 ریال

ساده ساز قرار دادنویسی (الکترونیکی و سنتی) دکتر مونا خلیل زاده

450,000 ریال

نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برای استارتاپ ها دکتر سعید حقانی

900,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

1,260,000 ریال

انتقال قرارداد(نظریه عمومی_عقود معین) دکتر ابراهیم شعاریان

950,000 ریال

قراردادهای تجاری بین المللی دکتر رحیم باغبان

1,250,000 ریال

وجه التزام (بررسی امکان تعدیل و تغییر آن) محمد ملکی

650,000 ریال

قراردادهای پیش فروش و مشارکت ساختمان عباس بشیری

1,700,000 ریال

بایسته های قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی دکتر محسن علیجانی

1,600,000 ریال

قراردادهای مشارکت (عمومی؛خصوصی) بهاره حسنی

600,000 ریال

دوره کامل (5جلدی) قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان

6,800,000 ریال

حقوق و تعهدات غیر قراردادی دکتر اسدالله امامی

1,900,000 ریال

عقود و معاملات (1) در قانون و رویه قضایی(اقسام عقود و معاملات؛شرایط اساسی صحت معامله)

850,000 ریال

اعتبار و آثار شروط ناظر بر میزان مسوولیت قراردادی حمید بذرپاچ؛دکتر عادل عباسی

600,000 ریال

دانستنی های حقوقی در مذاکرات قراردادهای املاک(مشارکت در ساخت) وحید اسمخانی

500,000 ریال