نمایش 1–30 از 181 نتیجه

چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ مهدی عرب میستانی

1,720,000 ریال

داوری اختلافات قراردادی املاک دکتر سید محمدهادی اسلامی

700,000 ریال

قائم مقامی در قراردادها دکتر محمد مولودی،دکتر محمدهادی جواهرکلام

1,700,000 ریال

واژه نامه قراردادی دکتر هنگامه عسگری

900,000 ریال

شرح مختصر پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,450,000 ریال

قراردادهای فرانچایز (امتیاز کسب و کار) دکتر میرشهبیز شافع

5,200,000 ریال

انتقال مبیع دکتر علی رسول زاده فرساد

800,000 ریال

نحوه تنظیم و نمونه قرارداد های کاربردی در شرکت های صنعتی و تجاری (فارسی-انگلیسی) دکتر غلامحسین عسگری

2,890,000 ریال

غبن در قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان،محمدعلی نوری

550,000 ریال

حقوق قراردادها و تعهدات دکتر محمدتقی عباسی اندواری (جلد اول)

1,400,000 ریال

شروط قراردادهای تجاری بین المللی در نظر و عمل جلال رجبی خاصوان

1,400,000 ریال

ساز و کار ادعا در نمونه قرارداد پیمانکاری EPC انجمن بین المللی مهندسین مشاور آرزو اسدالله نژاد رنجبر،سید امیرمحمد ارجمند

700,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

1,950,000 ریال

قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC) دکتر ناصر خداپرست

1,800,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

3,300,000 ریال

دستیار دادگاه حقوقی دکتر سیدعطا قیصری،مجید عطایی جنتی،محبوبه خدیوی (جلد دوم)

950,000 ریال

قرارداد های تجارتی(بررسی تحلیلی_تطبیقی پیرامون ماهیت،ویژگی ها و انواع قرارداد های تجارتی) دکتر حشمت الله سماواتی

2,500,000 ریال

قراردادهای پیمان کاری،در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

1,400,000 ریال

اندیشه های نو در حقوق قراردادها دکتر عباس کریمی،دکتر سحر کریمی

1,500,000 ریال

الفبای نگارش حقوقی ریبوار منصور بیگ

1,100,000 ریال

مبانی نظری و عملی قولنامه مرتضی اشراقی

1,000,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله اجرای احکام(جلد سوم) کاوه چوپانی

1,700,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله دادرسی(جلد دوم) کاوه چوپانی

1,400,000 ریال

ماهيت و ابعاد حقوقی قراردادهای پيمان(نمونه قراردادهای مهندسي و پيمانكاری)دکتر مسلم يعقوبی‏‏‏،دکتر رسول حميدپور رازيان

3,200,000 ریال

هزار توی قراردادهای انگلیسی زبان برای حرفه ای ها علیرضا رجبی جورشری

2,600,000 ریال

اسپرلوس لوایح حقوقی کیفری بانک لوایح (2) دکتر جعفر اخترنیا

8,900,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده دستور زبان و اصول نامه نگاری حقوقی (جلد اول) کاوه چوپانی

700,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران فسخ،انفساخ،تفاسخ (سال های1380تا1400)

3,140,000 ریال

مجموعه قراردادهای مدرن(جلد 1) عباس بشیری

2,400,000 ریال

مختصر اقسام کاربردی عقد صلح و نمونه های آن حمید جان نثار ملکوتی،رسول جعفری

370,000 ریال