نمایش 1–30 از 187 نتیجه

شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی(موسسه بین المللی سنگ بنای حقوق احداث)

2,500,000 ریال

حقوق پیمان در پروژه های بین المللی حسن عباسی

3,500,000 ریال

نحوه تنظیم و نمونه قراردادهای کاربردی در شرکت های صنعتی و تجاری دکتر غلامحسین عسگری

3,750,000 ریال

شرایط عمومی پیمان ها ((تهیه و اجراء )) PC – غیر صنعتی

3,600,000 ریال

خیارات در قانون و رویه قضایی

2,465,000 ریال

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی دیوان عدالت اداری محمدرضا فولادی،محمد حسین دلاوری

4,850,000 ریال

چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ مهدی عرب میستانی

1,720,000 ریال

داوری اختلافات قراردادی املاک دکتر سید محمدهادی اسلامی

700,000 ریال

قائم مقامی در قراردادها دکتر محمد مولودی،دکتر محمدهادی جواهرکلام

1,700,000 ریال

واژه نامه قراردادی دکتر هنگامه عسگری

900,000 ریال

شرح مختصر پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,450,000 ریال

قراردادهای فرانچایز (امتیاز کسب و کار) دکتر میرشهبیز شافع

5,200,000 ریال

انتقال مبیع دکتر علی رسول زاده فرساد

800,000 ریال

نحوه تنظیم و نمونه قرارداد های کاربردی در شرکت های صنعتی و تجاری (فارسی-انگلیسی) دکتر غلامحسین عسگری

2,890,000 ریال

غبن در قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان،محمدعلی نوری

550,000 ریال

حقوق قراردادها و تعهدات دکتر محمدتقی عباسی اندواری (جلد اول)

1,700,000 ریال

شروط قراردادهای تجاری بین المللی در نظر و عمل جلال رجبی خاصوان

1,400,000 ریال

ساز و کار ادعا در نمونه قرارداد پیمانکاری EPC انجمن بین المللی مهندسین مشاور آرزو اسدالله نژاد رنجبر،سید امیرمحمد ارجمند

700,000 ریال

حقوق قراردادهای اداری دکتر ولی رستمی

1,950,000 ریال

قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC) دکتر ناصر خداپرست

1,800,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

3,850,000 ریال

دستیار دادگاه حقوقی(دادخواست)دکتر سیدعطا قیصری،مجید عطایی جنتی،محبوبه خدیوی (جلد دوم)

2,550,000 ریال

قرارداد های تجارتی(بررسی تحلیلی_تطبیقی پیرامون ماهیت،ویژگی ها و انواع قرارداد های تجارتی) دکتر حشمت الله سماواتی

2,500,000 ریال

قراردادهای پیمان کاری،در پرتو مقررات کاربردی سازمان تامین اجتماعی دکتر محسن ریاضی

1,400,000 ریال

اندیشه های نو در حقوق قراردادها دکتر عباس کریمی،دکتر سحر کریمی

1,500,000 ریال

الفبای نگارش حقوقی ریبوار منصور بیگ

1,100,000 ریال

مبانی نظری و عملی قولنامه مرتضی اشراقی

1,000,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله اجرای احکام(جلد سوم) کاوه چوپانی

1,700,000 ریال

آموزش صفر تا صد آیین نگارش درخواست های حقوقی و اجرایی به زبان ساده درخواست های حقوقی در مرحله دادرسی(جلد دوم) کاوه چوپانی

1,400,000 ریال

ماهيت و ابعاد حقوقی قراردادهای پيمان(نمونه قراردادهای مهندسي و پيمانكاری)دکتر مسلم يعقوبی‏‏‏،دکتر رسول حميدپور رازيان

3,700,000 ریال