مشاهده همه 9 نتیجه

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده فرهاد بیات (جلد گالینگور)

800,000 ریال

صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده فرهاد بیات (شومیز)

450,000 ریال

قانون تجارت (جیبی_سیمی) حقوق یار

600,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی،دکتر علی حاتمی،دکتر محسن قرائی

2,500,000 ریال

قانون تجارت محمدرضا ملکی (داد آفرین)

1,300,000 ریال

مختصر حقوق تجارت دکتر محمدمهدی توکلی

1,100,000 ریال

نظم در آیین دادرسی مدنی مهدی رزاقی آرانی

800,000 ریال

نوین قانون تجارت دکتر فرید کمیجانی

1,150,000 ریال

همراه حقوق تجارت الهه شریف (سیمی)

450,000 ریال