حقوق مدنی

نمایش 1–30 از 250 نتیجه

شرح فرمولاسیون حقوق مدنی در نظم تطبیقی دکتر علی فلاح

3,250,000 ریال

استیفای نامشروع و مسئولیت ناشی از آن دکتر حسن خدابخشی

1,300,000 ریال

اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران حمزه صفدریان

1,800,000 ریال

سقوط تعهدات در قانون و رویه قضایی (دادگستری کل استان تهران)

2,300,000 ریال

نظریه عمومی حقوق کیفری (جلد اول) دکتر حمیدرضا میرزاجانی

1,550,000 ریال

مسولیت مدنی محجورین دکتر سید حسین صفایی،دکتر علیرضا آبین

2,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

3,250,000 ریال

شرح حقوق مدنی سروش ستوده جهرمی

2,350,000 ریال

اجاره در نظم حقوقی کنونی سیدعباس آرامی

700,000 ریال

اینفوگرافی حقوق مدنی دکتر مهدی فلاح خاریکی

980,000 ریال

نظریه عمومی مسولیت مدنی دکتر ایرج بابایی

1,800,000 ریال

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی دکتر مجید غمامی

900,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد دکتر ایرج بابایی

1,300,000 ریال

انتقال مبیع دکتر علی رسول زاده فرساد

800,000 ریال

مختصر حقوق مدنی محمدعلی موحد

2,200,000 ریال

شرحی بر کتاب تابعیت قانون مدنی وحید علی محمدی باغ نی

450,000 ریال

حق حبس در عقود فاطمه سادات طباطبایی

550,000 ریال

حقوق مدنی 7 (عقود معین 2)(عقود مشارکتی،توثیقی و غیر لازم) دکتر علی رضا باریکلو

1,200,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون مدنی سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,300,000 ریال

قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی دکتر محمدحسن امام وردی

1,600,000 ریال

غبن در قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان،محمدعلی نوری

550,000 ریال

بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش(معامله نسبت به اموال آتی) دکتر محمدهادی جواهرکلام

1,500,000 ریال

حقوق قراردادها و تعهدات دکتر محمدتقی عباسی اندواری (جلد اول)

1,400,000 ریال

قانون مدنی تحریری (سیمی/1401)

1,900,000 ریال

قانون مدنی ایران به پارسی سره دکتر حسن کیا

2,800,000 ریال

مجموعه پرسش‌های چهار‌گزینه‌ای حقوق مدنی دکتر فهیمه تقوی مدنی،دکتر مهرداد زمانی

1,890,000 ریال

نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات(با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان) دکتر امیر خناری نژاد

2,000,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته شرکت مدنی(اشاعه،شرکت اذنی،شرکت معاوضی،تفسیم مال مشاع) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد سوم)

2,100,000 ریال

اندیشه های نو در حقوق قراردادها دکتر عباس کریمی،دکتر سحر کریمی

1,500,000 ریال

تثبیت حقوق مدنی حسام الدین ترکمن

1,400,000 ریال