حقوق مدنی

نمایش 1–30 از 217 نتیجه

حقوق خانواده (جلد دوم) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

150,000 ریال

حقوق خانواده (جلد اول) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

1,000,000 ریال

حقوق تعهدات مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی دکتر ابراهیم شعاریان،ابراهیم ترابی

750,000 ریال

حقوق مدنی نموداری امین بیات

2,100,000 ریال

حقوق خانواده به زبان ساده حقوق مدنی ۵ (دانشگاهی) رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

1,400,000 ریال

وصیت (تحلیل فقهی و حقوقی)(مواد 825 تا 860 قانون مدنی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

700,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران ادله اثبات دعوا در امور مدنی (سال های1380تا1400)

1,865,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد دوم) مجتبی جرعه نوش

1,500,000 ریال

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتر عبدالله خدابخشی،دکتر حسنعلی درودیان،دکتر محمد آشوری

1,020,000 ریال

حقوق مدنی (7) عقود معین (قسمت ب) دکتر سید احمدعلی هاشمی؛دکتر ابراهیم تقی زاده،محسن آقاسی

190,000 ریال

نقد رویه قضایی در امور مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

150,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

1,260,000 ریال

انتقال قرارداد(نظریه عمومی_عقود معین) دکتر ابراهیم شعاریان

950,000 ریال

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی) زینب زبرجد

350,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته (نمایندگی وامانت) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد دوم)

1,800,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدنی (جلد اول) مجتبی جرعه نوش

1,300,000 ریال

مبانی حقوق مدنی اموال و مالکیت (مدنی2)مجتبی جرعه نوش

600,000 ریال

حقوق مدنی استاد شعبانی(جزوه)

1,800,000 ریال

شرح قانون مدنی فرانسه سیامک پاکباز

3,000,000 ریال

تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی محمد مجتبی رودیجانی

1,400,000 ریال

دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

800,000 ریال

مجموعه محشی قانون مدنی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3,500,000 ریال

دوره کامل (5جلدی) قواعد عمومی قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان

6,800,000 ریال

حقوق و تعهدات غیر قراردادی دکتر اسدالله امامی

1,900,000 ریال

قانون یار حقوق خانواده سید مهدی کاظمی

1,350,000 ریال

حقوق مدنی (5) حقوق خانواده دکتر علی عباس حیاتی

900,000 ریال

حقوق مشارکت مدنی دکتر محمد اسحاقی

900,000 ریال

حقوق مدنی(1) اشخاص دکتر مرتضی یوسف زاده

450,000 ریال

مسولیت مدنی دکتر شکرالله نیکوند؛امیر جوادی

750,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث دکتر ناصر کاتوزیان

700,000 ریال