حقوق مدنی

نمایش 1–30 از 255 نتیجه

قانون مدنی از منظر دکترین حقوقی (موارد متعارض،اختلافی و مسکوت)رضا کریمی منفرد،آیدین لطف اله زادگان

2,200,000 ریال

نظریه عمومی تعهدات و تراز ریسک دکتر محمدرضا منصور اصفهانی

3,500,000 ریال

اجرای احکام مدنی بایسته ها دکتر عبدالله شمس

3,950,000 ریال

مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی دکتر محمد حسین شهبازی

1,500,000 ریال

محشای قانون مدنی در آیینه حقوق شهری و ثبتی امید محمدی

5,000,000 ریال

شرح فرمولاسیون حقوق مدنی در نظم تطبیقی دکتر علی فلاح

3,250,000 ریال

استیفای نامشروع و مسئولیت ناشی از آن دکتر حسن خدابخشی

1,700,000 ریال

اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی ایران حمزه صفدریان

1,800,000 ریال

سقوط تعهدات در قانون و رویه قضایی (دادگستری کل استان تهران)

2,300,000 ریال

نظریه عمومی حقوق کیفری (جلد اول) دکتر حمیدرضا میرزاجانی

1,550,000 ریال

مسولیت مدنی محجورین دکتر سید حسین صفایی،دکتر علیرضا آبین

2,500,000 ریال

آموزش جامع حقوق مدنی (2جلدی شومیز) دکتر محمدمهدی توکلی

4,550,000 ریال

شرح حقوق مدنی سروش ستوده جهرمی

5,500,000 ریال

اجاره در نظم حقوقی کنونی سیدعباس آرامی

1,400,000 ریال

اینفوگرافی حقوق مدنی دکتر مهدی فلاح خاریکی

1,650,000 ریال

نظریه عمومی مسولیت مدنی دکتر ایرج بابایی

1,800,000 ریال

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی دکتر مجید غمامی

900,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد دکتر ایرج بابایی

1,300,000 ریال

انتقال مبیع دکتر علی رسول زاده فرساد

800,000 ریال

مختصر حقوق مدنی محمدعلی موحد

2,200,000 ریال

شرحی بر کتاب تابعیت قانون مدنی وحید علی محمدی باغ نی

450,000 ریال

حق حبس در عقود فاطمه سادات طباطبایی

550,000 ریال

حقوق مدنی 7 (عقود معین 2)(عقود مشارکتی،توثیقی و غیر لازم) دکتر علی رضا باریکلو

2,100,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون مدنی سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,500,000 ریال

قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی دکتر محمدحسن امام وردی

2,200,000 ریال

غبن در قراردادها دکتر ناصر کاتوزیان،محمدعلی نوری

550,000 ریال

بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش(معامله نسبت به اموال آتی) دکتر محمدهادی جواهرکلام

2,400,000 ریال

حقوق قراردادها و تعهدات دکتر محمدتقی عباسی اندواری (جلد اول)

1,700,000 ریال

قانون مدنی تحریری (سیمی/1401)

1,750,000 ریال

قانون مدنی ایران به پارسی سره دکتر حسن کیا

2,800,000 ریال