مشاهده همه 15 نتیجه

حقوق مالکین آپارتمانها (مسکونی-اداری-تجاری) ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,500,000 ریال

حقوق مهندسی (تکمله پیمان) ابراهیم اسماعیلی هریسی

900,000 ریال

شرح تفضیلی پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

4,500,000 ریال

شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت احداث (ویژه بخش غیر دولتی – برای کارهای برزگ) ابراهیم اسماعیلی هریسی

600,000 ریال

شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت احداث (ویژه بخش غیر دولتی – برای کارهای کوچک) ابراهیم اسماعیلی هریسی

300,000 ریال

موافقتنامه و شروط عمومی پیمانهای اجرا و احداث (ویژه بخش غیر دولتی) ابراهیم اسماعیلی هریسی

350,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد پنجم) حق الوکاله؛مالیات و ..ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد چهارم ) تجارت ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,500,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد دوم ) مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,700,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد سوم ) ثبت ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,000,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,700,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم) آیین دادرسی کیفری ابراهیم اسماعیلی هریسی

950,000 ریال

وکلای جوان بدانند ( یکم ) پیشه وکالت ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,400,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد نهم ) حقوق جزا ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,150,000 ریال

وکلای جوان بدانند (جلد هشتم ) امورحسبی ابراهیم اسماعیلی هریسی

1,050,000 ریال