نمایش 1–30 از 55 نتیجه

500 نکته طلایی حقوق اساسی سید مهدی کمالان

400,000 ریال

آزمون قانون اساسی حامد عالی،محمدحسین مهرتاش

2,900,000 ریال

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مهدی نظرپور

800,000 ریال

آموزش حقوق اساسی علیرضا شمسی محب

1,280,000 ریال

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد رییسی نافچی

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,700,000 ریال است.

اصول و مبانی حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین ؛ دکتر فیروز اصلانی

2,600,000 ریال

الزامات و آموزه های حقوق اساسی دکتر خیراالله پروین

600,000 ریال

امام خمینی (ره) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر فیروز اصلانی ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

290,000 ریال

بایسته های حقوق اساسی سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)

1,900,000 ریال

حقوق اساسی (1) دکتر حسن خسروی

900,000 ریال

حقوق اساسی (2) دکتر حسن خسروی

990,000 ریال

حقوق اساسی (3) دکتر حسن خسروی

690,000 ریال

حقوق اساسی آزمونی شهربانو زکی پور

2,100,000 ریال

حقوق اساسی آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

3,700,000 ریال

حقوق اساسی به روش ساده دکتر رضا فنازاد

قیمت اصلی 2,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,150,000 ریال است.

حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی

2,300,000 ریال

حقوق اساسی تطبیقی دکتر خیرالله پروین ؛ محمدمهدی سیفی

650,000 ریال

حقوق اساسی تطبیقی نظام های پارلمانی ریاستی مختلط و اقتدارگرا دکتر کمال الدین هریسی نژاد

1,500,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) اصول و مبانی کلی نظام دکتر سیدمحمد هاشمی

4,500,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی دکتر سیدمحمد هاشمی

3,750,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر بیژن عباسی

3,500,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر فرید محسنی

2,980,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علی بهادر جهرمی

870,000 ریال

حقوق اساسی دکتر ابراهیم موسی زاده

قیمت اصلی 2,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,650,000 ریال است.

حقوق اساسی دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

1,100,000 ریال

حقوق اساسی کشورهای اسلامی دکتر ابراهیم موسی زاده

1,500,000 ریال

حقوق اساسی نانوشته (گفتار هایی درباره عرف های اساسی در نظام حقوق اساسی فرانسه) سید ناصر سلطانی

550,000 ریال

حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران دکتر قاسم شعبانی

2,400,000 ریال

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی دکتر سیدمحمد هاشمی

1,550,000 ریال

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر سید ابوالفضل قاضی(شریعت پناهی)

4,950,000 ریال