مشاهده همه 23 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی مهدی نظرپور

220,000 ریال

الزامات و آموزه های حقوق اساسی دکتر خیراالله پروین

400,000 ریال

امام خمینی (ره) و حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر فیروز اصلانی ؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی

290,000 ریال

بایسته های حقوق اساسی سید ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)

450,000 ریال

حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی

600,000 ریال

حقوق اساسی تطبیقی نظام های پارلمانی ریاستی مختلط و اقتدارگرا اثر کمال الدین هریسی نژاد

300,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام)سیدمحمد هاشمی

650,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)سیدمحمد هاشمی

800,000 ریال

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر فرید محسنی

850,000 ریال

حقوق اساسی دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

240,000 ریال

حقوق اساسی کشورهای اسلامی دکتر ابراهیم موسی زاده

770,000 ریال

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی سیدمحمد هاشمی

600,000 ریال

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر سید ابوالفضل قاضی(شریعت پناهی)

700,000 ریال

حقوق اساسی(1) دکتر حسین جوان آراسته

225,000 ریال

حقوق اساسی(2) دکتر حسین جوان آراسته-محسن ملک افضلی

420,000 ریال

حقوق اساسی(3) دکتر حسین جوان آراسته-محسن ملک افضلی

310,000 ریال

ساده ساز حقوق اساسی حسن سالار سروی

240,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری

220,000 ریال

قانون اساسی سیدرضا موسوی و مرتضی فتحی (توازن)

190,000 ریال

کلیات حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه

360,000 ریال

کمک حافظه حقوق اساسی (1) (جیبی)رفیق مصطفایی

200,000 ریال

کمک حافظه حقوق اساسی (2) (جیبی) رفیق مصطفایی

380,000 ریال

مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

250,000 ریال