نمایش 1–30 از 60 نتیجه

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد اول)

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,250,000 ریال است.

اصول فقه به روش ساده سمیرا سیدمحمدی (جلد دوم)

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی سمیرا سید محمدی

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,150,000 ریال است.

متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا محسن سینجلی

قیمت اصلی 3,050,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,950,000 ریال است.

اصول فقه آزمونی دکتر محمدرضا شب خیز

4,800,000 ریال

اصول فقه وکالت دکتر محمدابراهیم فرجی

500,000 ریال

متون فقه وکالت (کانون وکلا،مرکز وکلا) دکتر الهه شعبانپور

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,050,000 ریال است.

اصول فقه حقوقی پرفسور علی اکبر ایزدی فرد ؛ دکتر علی پیردهی

3,000,000 ریال

جامع اصول فقه محمد همتی راد

500,000 ریال

شرح جامع اصول فقه سعید سمیع پور

قیمت اصلی 3,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,500,000 ریال است.

متون فقه کانون وکلا نگین شعبانی

750,000 ریال

شرح جامع تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

2,500,000 ریال

کتاب جامع تست اصول فقه دکتر محمدرضا شب خیز

4,800,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای اصول فقه سید علی بنی صدر

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,150,000 ریال است.

متون فقه وکالت دکتر محمد علی معیر محمدی

4,000,000 ریال

کاملترین مجموعه آزمون های اصول فقه الفبايی امیری

1,500,000 ریال

کمک حافظه اصول فقه دکتر امیر مرادی

1,840,000 ریال

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

1,500,000 ریال

متون فقه وکالت (کتاب الحدود) دکتر محمد علی معیر محمدی

1,500,000 ریال

اصول فقه (ویژه آزمون وکالت) محمد فرامرزی

3,550,000 ریال

500 نکته طلایی اصول فقه سید مهدی کمالان

400,000 ریال

تست اصول فقه دکتر علی قوچانیان

900,000 ریال

اصول فقه به بیان نمودار ابوالفضل باقری راد

800,000 ریال

اصول فقه در نظم حقوقی کنونی دکتر هادی رحمانی

6,200,000 ریال

مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا محسن سینجلی

قیمت اصلی 650,000 ریال بود.قیمت فعلی 610,000 ریال است.

تحریرالوسیله کانون وکلا سعید سمیع پور

900,000 ریال

مجموعه پرسش چهار گزینه ای متون فقه وکالت سید علی بنی صدر

450,000 ریال

هزار تست اصول فقه سعید سمیع پور

2,400,000 ریال

همراه اصول فقه الهه شریف (سیمی)

600,000 ریال

متون فقه آزمون وکالت قوه قضائیه صادق صبیح

650,000 ریال