مشاهده همه 10 نتیجه

اصطلاحات حقوقی ابراهیم مشعوف

750,000 ریال

ترمینولوژی اصول دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

600,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,750,000 ریال

ترمینولوژی حقوق نوین (3جلدی) منصور اباذری فومشی

3,400,000 ریال

شرح اصطلاحات فقهی – حقوقی حسن شیبانی فر

380,000 ریال

شرح مختصر اصلاحات حقوقی (مدنی و کیفری) محمدعلی آقایی

750,000 ریال

فرهنگ برابرهای پارسی واژگان حقوقی دکتر حسن کیا

600,000 ریال

فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی دکتر صفر بیگ زاده

800,000 ریال

فرهنگ نامه اصول فقه

2,000,000 ریال

وسیط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال