در حال نمایش 13 نتیجه

آشنایی با اصطلاحات حقوقی فتوت نصیری سواد کوهی

800,000 ریال

اصطلاحات حقوقی ابراهیم مشعوف

750,000 ریال

الفبای حقوق به زبان ساده سید رضا امینی

680,000 ریال

ترمینولوژی اصول دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

800,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

ترمینولوژی حقوق نوین (3جلدی) منصور اباذری فومشی

5,400,000 ریال

شرح اصطلاحات فقهی – حقوقی حسن شیبانی فر

600,000 ریال

شرح مختصر اصلاحات حقوقی (مدنی و کیفری) محمدعلی آقایی

950,000 ریال

فرهنگ برابرهای پارسی واژگان حقوقی دکتر حسن کیا

850,000 ریال

فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی دکتر صفر بیگ زاده

800,000 ریال

فرهنگ عبارات و اشارات حقوقی(عربی_فارسی) امیرتیمور تاجمیری

3,000,000 ریال

فرهنگ نامه اصول فقه

4,000,000 ریال

وسیط در ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3,800,000 ریال