نمایش 1–30 از 50 نتیجه

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

4,700,000 ریال

مجموعه سوالات چهار گزینه ای جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

5,000,000 ریال

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

3,800,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (اختصاصی) دکتر شادی عظیم زاده

3,890,000 ریال

نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی – آیین دادرسی کیفری) دکتر حمیدرضا کلانتری

750,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

2,950,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزا عمومی دکتر شادی عظیم زاده

3,480,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی) دکتر شادی عظیم زاده

3,800,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی(گالینگور) دکتر ایرج گلدوزیان

4,150,000 ریال

شرح مزجی امین بخشی زاده اهری

500,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی

1,500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

1,500,000 ریال

ناجی بیست (حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری) امین بخشی زاده اهری

2,400,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) دکتر شادی عظیم زاده

2,120,000 ریال

همراه جزای عمومی الهه شریف (سیمی)

600,000 ریال

جامع نکات حقوق جزا دکتر شادی عظیم زاده

1,480,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) دکتر شادی عظیم زاده

2,250,000 ریال

همراه حقوق جزای اختصاصی الهه شریف (سیمی)

850,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق جزای عمومی محمد موسی زاده شوشتری

450,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

1,200,000 ریال

تسلط نامه قانون مجازات اسلامی مجید قاضی زاده

2,980,000 ریال

شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی محمد سلیمانی،محمود شورورزی

1,100,000 ریال

شرح جامع حقوق جزای اختصاصی دکتر بهزاد ستاری

4,800,000 ریال

شرح جامع حقوق جزای عمومی دکتر بهزاد ستاری

2,450,000 ریال

500 نکته طلایی حقوق جزا سید مهدی کمالان

250,000 ریال

ساده ساز جزای اختصاصی نورمحمد صبری

450,000 ریال

سریع خوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر جعفر فراست

1,270,000 ریال

مختصر حقوق جزای اختصاصی دکتر بابک فرهی

2,100,000 ریال

504 مسئله حقوق جزای عمومی محمد سلیمانی، محمد شورورزی

1,200,000 ریال

گنجینه آزمونی قانون مجازات اسلامی محمد فرامرزی؛دنیا اشراقی فرد

2,100,000 ریال