نمایش 1–30 از 38 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

1,550,000 ریال

مجموعه سوالات چهار گزینه ای جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

1,750,000 ریال

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفر

2,350,000 ریال

مختصر حقوق جزای عمومی دکتر عباس منصور آبادی

730,000 ریال

نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی – آیین دادرسی کیفری) دکتر حمیدرضا کلانتری

400,000 ریال

شرح مزجی امین بخشی زاده اهری

500,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (اختصاصی) دکتر شادی عظیم زاده

1,730,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی اسماعیل ساولانی

1,200,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان

2,200,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزا عمومی شادی عظیم زاده

930,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (عمومی) دکتر شادی عظیم زاده

1,380,000 ریال

تکرار و تثبیت حقوق جزای عمومی محمد موسی زاده شوشتری

450,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

1,200,000 ریال

حقوق جزای عمومی اسماعیل ساولانی

1,200,000 ریال

قانون مجازات اسلامی اسماعیل ساولانی داد آفرین

950,000 ریال

همراه حقوق جزای اختصاصی الهه شریف (سیمی)

400,000 ریال

ساده ساز جزای اختصاصی نورمحمد صبری

450,000 ریال

شرح جامع حقوق جزای اختصاصی دکتر بهزاد ستاری

2,450,000 ریال

ناجی بیست (حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری) امین بخشی زاده اهری

1,600,000 ریال

شرح جامع حقوق جزای عمومی دکتر بهزاد ستاری

1,500,000 ریال

500 نکته طلایی حقوق جزا سید علی پور موسوی

100,000 ریال

جامع نکات حقوق جزا دکتر شادی عظیم زاده

970,000 ریال

آزمون یار حقوق جزای عمومی مهدی پناهی

750,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) دکتر شادی عظیم زاده

930,000 ریال

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) دکتر شادی عظیم زاده

560,000 ریال

قانون یار مجازات اسلامی

1,900,000 ریال

ساده ساز جزای عمومی نور محمد صبری

600,000 ریال

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی دکتر حمیدرضا کلانتری

1,000,000 ریال

شرح دکترین حقوق جزای عمومی و اختصاصی میثم قلابی ؛ علی نجات پیرمحمدی

1,700,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون مجازات اسلامی سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,000,000 ریال