در حال نمایش 29 نتیجه

آزادی های عمومی و حقوق بشر دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

1,900,000 ریال

آیا حقوق بشر؟ دکتر رضا اسلامی

2,200,000 ریال

اسلام و حقوق بشر (دوره مقدماتی) دکتر موسی عاکفی

1,800,000 ریال

اصول اساسی حق بشر بر آب از مفهوم تا واقعیت غلامرضا مدنیان،سید ناصر بدیسار،آزاده موسوی

1,800,000 ریال

بررسی آزادی های عمومی و حقوق بشر در فقه و حقوق ایران دکتر غلامرضا رادمهر،سید محمد حسینی کرانی

1,700,000 ریال

پلیس و حقوق بین المللی بشر دکتر حسین آقایی جنت مکان،مهدی رضایی صادقی،زهرا ساعدی

2,100,000 ریال

جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها سید محمد قاری سیدفاطمی

3,100,000 ریال

جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر فرانک ظهیری

1,800,000 ریال

حق الناس (اسلام و حقوق بشر) محسن کدیور

790,000 ریال

حقوق بشر (ارزشها و واقعیتها) دکتر حسین شریفی طرازکوهی

5,200,000 ریال

حقوق بشر اتحادیه اروپا،حقوق سرمایه گذاری بین المللی و مشارکت دکتر مونا احمدلو،مسعود سالاریان،دکتر آذر گیو کی،مهدی ناصر

2,000,000 ریال

حقوق بشر از نظر تا عمل دکتر خیراالله پروین

3,300,000 ریال

حقوق بشر چیست؟ محسن فریبرزی

1,300,000 ریال

حقوق بشر در اسلام ،ایران و اسناد بین المللی دکتر بیژن عباسی

3,800,000 ریال

حقوق بشر در اسلام ابراهیم موسی زاده

4,000,000 ریال

حقوق بشر در اسلام دکتر حسین جوان آراسته

1,500,000 ریال

حقوق بشر در اسلام دکتر سیده لطیفه حسینی؛دکتر علی بهادری جهرمی

1,710,000 ریال

حقوق بشر دوستانه بین المللی (رهیافت اسلامی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

160,000 ریال

حقوق بشر دوستانه بین المللی دکتر حسین شریفی طرازکوهی

5,500,000 ریال

حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل دکتر سید فضل الله موسوی؛سیدحسین موسوی فر؛سروش سیدیان هاشمی

190,000 ریال

حقوق بشر و آزادی های بنیادین دکتر بیژن عباسی

1,600,000 ریال

حقوق بشر و آزادیهای اساسی دکتر سیدمحمد هاشمی

1,700,000 ریال

حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشر) دکتر بیژن عباسی

1,200,000 ریال

درآمدی بر حقوق بشر در اسلام دکتر ابراهیم موسی زاده

2,200,000 ریال

گفتارهای در حقوق بین الملل بشر دکتر سید قاسم زمانی

4,300,000 ریال

مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب سیدعلی میر موسوی – سیدصادق حقیقت

2,000,000 ریال

مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

1,650,000 ریال

مبانی فلسفی حقوق بشر دکتر نازآفرین ناظمی،دکتر خدیجه شجاعیان

3,000,000 ریال

مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر دکتر علیرضا شریفی

150,000 ریال