مشاهده همه 26 نتیجه

مجموعه قوانین خاص کانون وکلا (اسکودا) فائزه محمدی حسنلویی

2,950,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده قوانین خاص حقوقی و کیفری فرزاد رمضانی عنا

1,250,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص (حقوقی_کیفری) قاسم اربابی،محمدرضا اربابی

2,650,000 ریال

قوانین خاص نموداری (حقوقی_کیفری)مصطفی افشاری ،نگار روشنی،محمد مهدی رحیمی(همراه با قاب)

2,950,000 ریال

جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی سحر جلالی

450,000 ریال

قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

3,600,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی) دکتر مهدی فلاح خاریکی

2,080,000 ریال

مجموعه قوانین خاص حقوقی و جزایی (چتر دانش)

1,200,000 ریال

500 نکته طلایی قوانین خاص حقوقی سید مهدی کمالان

500,000 ریال

500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری سید مهدی کمالان

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات خاص (حقوقی و کیفری) جامع آزمون وکالت ١٤٠٠ محمدرضا ملاهاشمی

1,300,000 ریال

منتخب قوانین خاص (حقوقی-کیفری-ثبتی) گلاویژ شیخ الاسلامی

650,000 ریال

آزمون یار قوانین خاص (حقوقی؛کیفری) بابک زاررعی؛امید گرامی طیبی؛مهتاب رهبر

1,400,000 ریال

مجموعه قوانین خاص (کیفری )دکتر شادی عظیم زاده،گلاویژ شیخ الاسلامی

3,600,000 ریال

مجموعه قوانین خاص (حقوقی )دکتر شادی عظیم زاده،گلاویژ شیخ الاسلامی

3,450,000 ریال

قوانین خاص حقوقی،کیفری سید رضا موسوی،سید اکبر موسوی (سیمی/توازن)

2,050,000 ریال

تدریس تصویری قوانین خاص(حقوق جزا؛آیین دادرسی کیفری)استاد معصومه فراغی

700,000 ریال

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری علی رسولی زکریا

2,400,000 ریال

قوانین خاص نموداری حقوقی و کیفری محمد فرامرزی

3,200,000 ریال

تست قوانین خاص (کیفری) دکتر شادی عظیم زاده،گلاویژ شیخ الاسلامی

1,590,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات خاص حقوقی و کیفری سید مهدی کمالان

2,000,000 ریال

قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا مهرداد معمارزاده

1,750,000 ریال

مجموعه پرسشهای قوانین خاص(حقوقی و کیفری) مجتبی جهان تیغی

1,100,000 ریال

شرح مهمترین مواد قوانین خاص مهدی شکری،نادر نوریان

1,800,000 ریال

مجموعه قوانین خاص حقوقی – کیفری حمیدرضا خانی

2,300,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

1,200,000 ریال