نمایش 1–30 از 37 نتیجه

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

2,890,000 ریال

قواعد و آیین داوری و میانجیگری دکتر محسن محبی

480,000 ریال

گسترش قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث وقائم مقام دکتر بابک شید

2,300,000 ریال

گسیختن رای داور دکتر حسن کیا

960,000 ریال

کتاب همراه داوری (شرح قوانین به همراه مقررات داوری داخلی)محمدرضا عطایی؛مهدی رضایی مفرد؛مایده چینی ساز

400,000 ریال

بایسته های داوری داخلی مایده چینی ساز،دکتر سیدمحمد هادی اسلامی؛علی کمیلی پور؛سیما علوی حجازی؛مجتبی هدایتی

600,000 ریال

داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (جلد اول) دکتر لعیا جنیدی،محمدرضا شکیب،بهاره احمدپور

1,900,000 ریال

مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید دکتر علی رهنما

650,000 ریال

جستجوی معاهده مطلوب داوری سرمایه گذاری بین المللی در آینه معاهدات سرمایه گذاری ایران فرهاد تقی پور

1,900,000 ریال

حُکم حَکَم (انشاء رأی داوری) محمدرضا عطایی؛مهدی رضایی مفرد؛مایده چینی ساز

400,000 ریال

داوری در نظم حقوق کنونی دکتر سیدمحمد هادی اسلامی

450,000 ریال

پرسمان حقوق داوری سعید باقری؛مهدیه زندیه؛نیما عبداللهی

500,000 ریال

منتخب قوانین و قواعد داوری علیرضا حسینی

350,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات داخلی_بین المللی داوری و میانجیگری منصور سالاری؛سارا سالاری؛محسن سلطانی نژاد

500,000 ریال

کتاب همراه داور امیرحسین عباسی

300,000 ریال

داوری به بیان ساده محمدرضا محمدی جرقویه ای ، رضا برادارن اصفهانی

650,000 ریال

تحلیل آیین دادرسی و جهات ابطال رای داوری حسن فضلی،دکتر امیر عباس بزرگمهر

1,930,000 ریال

مباحث کاربردی داوری در قراردادهای خصوصی امید محمدی ، مهدی رسول زاده

430,000 ریال

آیین داوری دکتر مرتضی یوسف زاده

500,000 ریال

دوره مقدماتی آموزش صفر تا صد حکمیت و داوری بابک خصم افکن ؛ فاطمه اژدی

450,000 ریال

قوانین و مقررات داوری و میانجیگری (موسسه داوری صدای عدالت باختر)

350,000 ریال

گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (1398_1388) دکتر اویس رضوانیان

1,100,000 ریال

جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران _ایالات متحده محمد کاکاوند

250,000 ریال

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی دکتر لعیا جنیدی

550,000 ریال

گزارش نشست علمی حدود مداخله دادگاه در رای داور (قوه قضاییه)

120,000 ریال

حقوق داوری داخلی دکتر عباس کریمی ؛ دکتر حمیدرضا پرتو

500,000 ریال

حقوق داوری (در آرا دادرسان و داوران) محمد کاکاوند (2جلدی)

2,700,000 ریال

شرحی بر قانون داوری تجاری بین الملل ایران دکتر همایون مافی

400,000 ریال

بایسته های داوری در حقوق ایران دکتر بهرام بهرامی؛دکتر رضا پرتوی زاده؛دکتر محمدرضا بهرامی

700,000 ریال

مجموعه قوانین و قواعد داوری (داخلی و بین المللی) سیدرضا موسوی و علی صادقی (توازن)

650,000 ریال