نمایش 1–30 از 56 نتیجه

سیر صدساله قانون گذاری داوری ایران دکتر نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

داوری و حل اختلافات در صنعت ساخت دکتر مهراب داراب پور،دکتر محمدرضا دارب پور،دکتر الهام انیسی،دکتر جواد حداد

قیمت اصلی 5,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,950,000 ریال است.

داوری داخلی دکتر رحمان عمروانی

قیمت اصلی 3,990,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,800,000 ریال است.

محشای قانون داوری تجاری بین المللی دکتر سعید جوهر

قیمت اصلی 1,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000 ریال است.

مباحث علمی و کاربردی حقوق داوری داخلی ایران نبی الله محمدی

قیمت اصلی 1,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

نظارت دادگاه در داوری ملی دکتر احمد همتی

2,500,000 ریال

موافقت نامه داوری از انعقاد تا انحلال(در پرتو حقوق داوری داخلی و بین المللی)دکتر ابراهیم شعاریان

6,000,000 ریال

وظایف کلیدی داوران حوزه سرمایه گذاری بین المللی دکتر امیر سالاری تبار،حسن رمزدان،مهدی ناصر

1,000,000 ریال

داوری در آینه نظام حقوقی ایران با نگاهی به قواعد داوری بین المللی (همراه با رویه قضایی)دکتر کریم مرادوند

1,600,000 ریال

هنر حقوق داوری در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

2,300,000 ریال

تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق دکتر حسن فرج مهرابی

3,000,000 ریال

داوری اختلافات قراردادی املاک دکتر سید محمدهادی اسلامی

700,000 ریال

حقوق داوری داخلی علی صریحی،زینب روزبهانی

2,500,000 ریال

بایسته های قانون داوری تجاری بین المللی سیدحسین اسعدی

500,000 ریال

داوری بین المللی دکتر محمدجواد عربیان

400,000 ریال

روح القوانین داوری سیدحسن شجاع رضوی

2,000,000 ریال

کتاب مرجع داوری (قواعد باشگاه داوری اختلافات قراردادی (کداک) قوانین و مقررات داوری و سازش)احمد متولی/سمانه کافتری/زینب باقری

10,100,000 ریال

داوری های اجباری (قانونی ) مصادیق و قواعد عمومی دکتر احمد زهره وند،مجتبی زهره وند

800,000 ریال

داوری بین‌المللی (در تکاپوی انصاف،کارآمدی و عدالت) محمدرضا نریمانی زمان‌آبادی،دکتر نیما نصراللهی شهری

1,450,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران داوری (سال های1380تا1400)

قیمت اصلی 5,220,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

قواعد و آیین داوری و میانجیگری دکتر محسن محبی

1,500,000 ریال

گسترش قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث وقائم مقام دکتر بابک شید

2,300,000 ریال

گسیختن رای داور دکتر حسن کیا

1,850,000 ریال

کتاب همراه داوری (شرح قوانین به همراه مقررات داوری داخلی)محمدرضا عطایی؛مهدی رضایی مفرد؛مایده چینی ساز

400,000 ریال

بایسته های داوری داخلی مایده چینی ساز،دکتر سیدمحمد هادی اسلامی؛علی کمیلی پور؛سیما علوی حجازی؛مجتبی هدایتی

1,400,000 ریال

داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی (جلد اول) دکتر لعیا جنیدی،محمدرضا شکیب،بهاره احمدپور

1,900,000 ریال

مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید دکتر علی رهنما

650,000 ریال

جستجوی معاهده مطلوب داوری سرمایه گذاری بین المللی در آینه معاهدات سرمایه گذاری ایران فرهاد تقی پور

1,900,000 ریال

حُکم حَکَم (انشاء رأی داوری) محمدرضا عطایی؛مهدی رضایی مفرد؛مایده چینی ساز

900,000 ریال

داوری در نظم حقوق کنونی دکتر سیدمحمد هادی اسلامی

1,600,000 ریال