نمایش 1–30 از 93 نتیجه

آیین دادرسی اعسار از محکوم به دکتر سید جعفر کاظم پور؛دکتر علی مهاجری

1,500,000 ریال

آیین دادرسی امور دعاوی خانوادگی لیلا سادات اسدی،فریده شکری

1,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (ادغام و تفکیک دعاوی) دکتر حسین اسماعیلی

2,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی (انتقال دعوا) دکتر فیض الله قایدی

قیمت اصلی 2,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,600,000 ریال است.

آیین دادرسی مدنی (دعاوی مرتبط) دکتر حبیب الله پورصادقی

1,300,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد دوم:دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)

1,500,000 ریال

آیین رسیدگی در دادسرا (جلد اول)دکتر علی مهاجری

2,800,000 ریال

آیین رسیدگی در دادسرا (جلد دوم)دکتر علی مهاجری

2,500,000 ریال

آیین طرح دعوای مدنی محمد موسوی مقدم

1,700,000 ریال

آیین وکالت در دعاوی مدنی دکتر علی مهاجری

2,700,000 ریال

اثبات دليل اثبات(دوره ٢جلدی) دکتر ناصر کاتوزیان

3,000,000 ریال

ادله اثبات دعاوی (حقوقی-کیفری) دکتر عزیزالله فهیمی

1,200,000 ریال

ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری دکتر عبدالرسول دیانی

750,000 ریال

ادله اثبات دعوا دکتر عباس کریمی،دکتر سهیلا جوادی

1,400,000 ریال

ادله اثبات دعوای مدنی دکتر علی مهاجری

2,750,000 ریال

ادله اثبات دعوی در نظم حقوق کنونی (جلد 1 و 2) سعید صالح احمدی ؛ سحر صالح احمدی

7,500,000 ریال

ادله ی اثبات دعوا (حقوق ماهوی وشکلی) دکتر عبدالله شمس

1,400,000 ریال

اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

1,900,000 ریال

اعتراض ثالث اجرایی دکتر محمد جهان تیغ

2,500,000 ریال

اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی عبدالصمد دولاح

2,400,000 ریال

امور اتفاقی و تامین دلیل در قانون و رویه قضایی

قیمت اصلی 3,030,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,800,000 ریال است.

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی رضا عموزاد مهدیرجی

6,000,000 ریال

ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی مهدی فقیهی نژاد

2,500,000 ریال

بایسته های ادله اثبات دکتر بهرام بهرامی

1,300,000 ریال

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی) زینب زبرجد

350,000 ریال

پذیرش دعوای اثبات و احراز مالکیت امید محمدی

400,000 ریال

تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت محمدابراهیم جز طوسی؛داود داداش نژاد؛علیرضا حسنی

400,000 ریال

چگونگی رسیدگی به دعاوی اعسار

2,600,000 ریال

حقوق بانکی کاربردی(جلد اول و دوم تحلیل حقوقی عقود بانکی) علیرضا توفیق

قیمت اصلی 8,650,000 ریال بود.قیمت فعلی 8,500,000 ریال است.

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی دکتر عبدالله خدابخشی

4,500,000 ریال