در حال نمایش 20 نتیجه

1100 واژه تافل دکتری محمود رمضانی

1,500,000 ریال

504 واژه مهم متون حقوقی حبیب الله حبیبی؛مینا حسینی

1,120,000 ریال

استعداد تحصیلی (ویژه آزمون دکتری)

4,200,000 ریال

بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده

1,500,000 ریال

تعارض قوانین نجاد علی الماسی

1,400,000 ریال

حقوق بین الملل دکتر سید قاسم زمانی

1,450,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

3,200,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر

1,600,000 ریال

ساده ساز جامع متون حقوقی دکتر شاهین مظاهری جبلی

1,100,000 ریال

ساده ساز متون حقوقی سید مهدی موسوی

قیمت اصلی 6,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,100,000 ریال است.

شرح جامع حقوق بین الملل عمومی دکتر شاهین مظاهری جبلی

2,500,000 ریال

کنواسیون بیع بین الملل کالا(چهار زبانه)فارسی؛عربی؛انگلیسی؛فرانسه محمود رمضانی

600,000 ریال

گنجینه طلایی زبان تخصصی حقوق حمید قهرمانی

4,000,000 ریال

گنجینه طلایی واژگان حقوقی رئوف سیاری

3,800,000 ریال

مجموعه آزمون های دکتری حقوق بین الملل عمومی (از سال 1390 تا 1402) علی یحیایی

5,400,000 ریال

مجموعه سوالات تافل آزمون های دکترا(ph.d)محمود رمضانی

1,500,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی حقوق بین الملل عمومی دکتر نسرین ترازی

3,150,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل دکتر همایون مافی

6,100,000 ریال

منشور ملل متحد سه زبانه (فارسی-انگلیسی-فرانسه) محسن لطفی گماسایی

قیمت اصلی 1,350,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,300,000 ریال است.

نکته و تست متون فقه (فقه الجهاد) محسن عنایتی تکله

770,000 ریال