در حال نمایش 16 نتیجه

1100 واژه تافل دکتری محمود رمضانی

1,500,000 ریال

504 واژه مهم متون حقوقی حبیب الله حبیبی؛مینا حسینی

1,120,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

استعداد تحصیلی (ویژه آزمون دکتری)

4,200,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اینکوترمز 2020 دکتر کوروش جعفرپور

1,300,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی 2,230,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

حقوق نفت و گاز دکتر عبدالحسین شیروی

5,300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی 1,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,880,000 ریال است.

ساده ساز جامع متون حقوقی دکتر شاهین مظاهری جبلی

1,100,000 ریال

ساده ساز متون حقوقی سید مهدی موسوی

قیمت اصلی 6,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 6,100,000 ریال است.

فرهنگ حقوق نفت و گاز(فارسی -انگلیسی)(انگلیسی به فارسی) محمود رمضانی

گنجینه طلایی زبان تخصصی حقوق حمید قهرمانی

4,000,000 ریال

گنجینه طلایی واژگان حقوقی رئوف سیاری

3,800,000 ریال

مجموعه سوالات تافل آزمون های دکترا(ph.d)محمود رمضانی

1,500,000 ریال