در حال نمایش 12 نتیجه

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد اول)

180,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد دوم)

220,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی (جلد سوم)

130,000 ریال

اجرای احکام مدنی دکتر بهرام بهرامی

2,000,000 ریال

بايسته های حقوق ثبت اسناد املاک دکتر بهرام بهرامی،دکتر محمدرضا بهرامی،سعیده بهرامی

900,000 ریال

بایسته های ادله اثبات دکتر بهرام بهرامی

1,300,000 ریال

بایسته های اعاده دادرسی دکتر بهرام بهرامی

800,000 ریال

بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها دکتر بهرام بهرامی

1,700,000 ریال

بایسته های داوری در حقوق ایران دکتر بهرام بهرامی؛دکتر رضا پرتوی زاده؛دکتر محمدرضا بهرامی

1,400,000 ریال

بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دکتر بهرام بهرامی؛دکتر محمدرضا بهرامی

600,000 ریال

بایسته های ورود ثالث،جلب ثالث،اعتراض ثالث دکتر بهرام بهرامی

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,300,000 ریال است.

نقد آراء قضایی دکتر بهرام بهرامی

600,000 ریال