در حال نمایش 12 نتیجه

حقوق اقتصادی دکتر عبدالحسین شیروی

1,000,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی 2,230,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

حقوق تطبیقی دکتر عبدالحسین شیروی

1,040,000 ریال

حقوق خانواده(ازدواج،طلاق و فرزندان) دکتر عبدالحسین شیروی

1,180,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عبدالحسین شیروی

1,720,000 ریال

حقوق نفت و گاز دکتر عبدالحسین شیروی

5,300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی 1,980,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,880,000 ریال است.

قانون مدنی چین دکتر عبدالحسین شیروی

1,200,000 ریال

قراردادهای بی او تی دکتر عبدالحسین شیروی

2,700,000 ریال

متون حقوقی (1)(حقوق قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی

880,000 ریال

متون حقوقی (2)(حقوق جزا) دکتر عبدالحسین شیروی

880,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر عبدالحسین شیروی

700,000 ریال