مشاهده همه 12 نتیجه

حقوق اقتصادی دکتر عبدالحسین شیروی

1,000,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

2,230,000 ریال

حقوق تطبیقی دکتر عبدالحسین شیروی

1,040,000 ریال

حقوق خانواده(ازدواج،طلاق و فرزندان) دکتر عبدالحسین شیروی

1,180,000 ریال

حقوق قراردادها دکتر عبدالحسین شیروی

1,050,000 ریال

حقوق نفت و گاز دکتر عبدالحسین شیروی

1,900,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,980,000 ریال

قانون مدنی چین دکتر عبدالحسین شیروی

1,200,000 ریال

قراردادهای بی او تی دکتر عبدالحسین شیروی

600,000 ریال

متون حقوقی (1)(حقوق قراردادها) دکتر عبدالحسین شیروی

880,000 ریال

متون حقوقی (2)(حقوق جزا) دکتر عبدالحسین شیروی

550,000 ریال

مقدمه علم حقوق دکتر عبدالحسین شیروی

700,000 ریال