نمایش 1–30 از 53 نتیجه

آموزش عملی و كاربردی قوانين سرقفلی و كسب و پيشه به زبان ساده داوود چشمی

550,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

چک در قانون و رویه قضایی (قوه قضاییه)

2,825,000 ریال

حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قوانین و مقررات سید علی اصغر باختر

520,000 ریال

دادرسی انتظامی تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات(قانون نظارت بر رفتار قضات) محمدرضا بیات

950,000 ریال

شرح جامع و کاربردی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دکتر ابراهیم مهرانفر؛علیرضا قلی پور شهر کی

1,000,000 ریال

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

450,000 ریال

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همراه با آیین نامه شورای نگهبان و سایر قوانین مرتبط بابک عبدالهی

450,000 ریال

قانون اجرای احکام مدنی محسن لطفی گماسایی(جیبی)

200,000 ریال

قانون امور حسبی تحریری (رقعی)

100,000 ریال

قانون امور حسبی محسن لطفی گماسایی

350,000 ریال

قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

2,500,000 ریال

قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ریاست جمهوری)

180,000 ریال

قانون بودجه سال 1401 کل کشور (توازن)

800,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1401

380,000 ریال

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده دکتر فرشید فریدونی؛بهمن امیری

600,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف محسن لطفی گماسایی

120,000 ریال

قانون صدور چک تحریری (جیبی)

60,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری سیدرضا موسوی

560,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به مجازات جرايم نيروهاي مسلح و دادرسی نیروهای مسلح جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانين و مقررات مواد مخدر جهانگیر منصور 1401

600,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین قراردادهای مشارکت در ساخت به زبان ساده داوود چشمی

350,000 ریال

قوانین و مقررات داوری و میانجیگری (موسسه داوری صدای عدالت باختر)

350,000 ریال

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان نسیم هرسمی نژاد پورفاضل

1,500,000 ریال

قوانین و مقررات عقود بانکی یاسر عرب نژاد

2,100,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1401

850,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1401

400,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1401

950,000 ریال