مشاهده همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شرح جامع و کاربردی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دکتر ابراهیم مهرانفر؛علیرضا قلی پور شهر کی

1,000,000 ریال

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

250,000 ریال

قانون اجرای احکام مدنی محسن لطفی گماسایی(جیبی)

150,000 ریال

قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ریاست جمهوری)

180,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1400

240,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1400

240,000 ریال

قانون صدور چک تحریری (جیبی)

60,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور1400

250,000 ریال

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان نسیم هرسی نژادپور فاضل

1,500,000 ریال

قوانین و مقررات عقود بانکی یاسر عرب نژاد

2,100,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1400

500,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1400

270,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1400

580,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون امورحسبی و تصدیق انحصار وراثت محمدحسین کارخیران

1,980,000 ریال

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر سیدرضا موسوی (توازن)

190,000 ریال

مجموعه قوانین و قواعد داوری (داخلی و بین المللی) سیدرضا موسوی و علی صادقی (توازن)

490,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات نیروهای مسلح سید مهدی کمالان

1,200,000 ریال

مسائل حقوقی اپاتمان ها قوانین و مقررات وحدت رویه

500,000 ریال

منشور ملل متحد سه زبانه(فارسی-انگلیسی-فرانسه)

350,000 ریال