نمایش 1–30 از 36 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

چک در قانون و رویه قضایی (قوه قضاییه)

1,200,000 ریال

حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قوانین و مقررات سید علی اصغر باختر

520,000 ریال

دادرسی انتظامی تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات(قانون نظارت بر رفتار قضات) محمدرضا بیات

580,000 ریال

شرح جامع و کاربردی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دکتر ابراهیم مهرانفر؛علیرضا قلی پور شهر کی

1,000,000 ریال

شرح و بررسی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دکتر حسین ذبحی

250,000 ریال

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همراه با آیین نامه شورای نگهبان و سایر قوانین مرتبط بابک عبدالهی

450,000 ریال

قانون اجرای احکام مدنی محسن لطفی گماسایی(جیبی)

150,000 ریال

قانون امور حسبی تحریری (رقعی)

100,000 ریال

قانون امور حسبی محسن لطفی گماسایی

180,000 ریال

قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ریاست جمهوری)

180,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1400

240,000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر جهانگیر منصور 1400

240,000 ریال

قانون صدور چک تحریری (جیبی)

60,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری سیدرضا موسوی

360,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور1400

250,000 ریال

قوانین و مقررات داوری و میانجیگری (موسسه داوری صدای عدالت باختر)

240,000 ریال

قوانین و مقررات شرایط عمومی پیمان نسیم هرسی نژادپور فاضل

1,500,000 ریال

قوانین و مقررات عقود بانکی یاسر عرب نژاد

2,100,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام جهانگیر منصور 1400

500,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی جهانگیر منصور 1400

270,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1400

580,000 ریال

قوانین و مقررات معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) محسن برزوزاده

750,000 ریال

قوانین و مقررات ناظر بر ظابطان دادگستری عاطفه زاهدی

40,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون امورحسبی و تصدیق انحصار وراثت محمدحسین کارخیران

1,980,000 ریال

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر سیدرضا موسوی (توازن)

190,000 ریال

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) سید محمد کیان – رسول حیدری آیت

1,300,000 ریال

مجموعه قوانین و قواعد داوری (داخلی و بین المللی) سیدرضا موسوی و علی صادقی (توازن)

490,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی سید محمد کیان

590,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ربا و معاملات ربوی سید بهروز رضوی

380,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

500,000 ریال