مشاهده همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آشنایی با علم منطق علی شیروانی

175,000 ریال

دیو در شیشه (فلسفه رویه قضایی)

220,000 ریال

روش شناسی حقوقی ابراهیم عابدی فیروز جائی

500,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد اول دکتر ناصر کاتوزیان

750,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد دوم دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

فلسفه حقوق – جلد سوم دکتر ناصر کاتوزیان

700,000 ریال

فلسفه حقوق (مختصر و مفید) ریموند وکس /دکتر باقر انصاری؛دکتر مسلم آقایی طوق

300,000 ریال

فلسفه حقوق مدنی اصول عامه اذن و اذنیات (جلد دوم) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

550,000 ریال

فلسفه حقوق مدنی عناصر عمومی عقود (جلد اول) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

600,000 ریال

فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

350,000 ریال

فلسفه مسولیت مدنی دکتر حسن بادینی

500,000 ریال

کلیات فلسفه دکتر علی شیروانی

600,000 ریال

ماهیت جرم و توجیه مجازات در فلسفه افلاطون حمیدرضا اثیمی

140,000 ریال

مبانی فلسفه تفسیر قانون دکتر شهرام کیوانفر

800,000 ریال

منطق حقوق دکتر محمد مهدی الشریف (با مقدمه دکتر ناصر کاتوزیان)

1,300,000 ریال