در حال نمایش 16 نتیجه

قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

قیمت اصلی 6,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,900,000 ریال است.

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همراه با آیین نامه شورای نگهبان و سایر قوانین مرتبط بابک عبدالهی

1,000,000 ریال

قانون بودجه سال 1401 کل کشور (توازن)

800,000 ریال

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسن لطفی گماسایی(جیبی)

200,000 ریال

قانون جدید شوارهای حل اختلاف حسین زارعی 1402

550,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف محسن لطفی گماسایی

120,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری (ریاست جمهوری)

280,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری سیدرضا موسوی

560,000 ریال

قانون مدیریت خدمات کشوری محسن لطفی گماسایی(جیبی)

220,000 ریال

قوانين و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

قوانین و مقررات استخدامی جهانگیر منصور 1402

1,300,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1403

600,000 ریال

قوانین و مقررات معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) محسن برزوزاده

750,000 ریال

مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن ریاست جمهوری

80,000 ریال

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) سید محمد کیان،رسول حیدری آیت

2,900,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی سید کاوه موسوی

70,000 ریال