مشاهده همه 10 نتیجه

قانون توزیع عادلانه اب در آیینه حقوق ایران حمید رشیدی (دو جلدی)

13,500,000 ریال

قوانین و مقررات اراضی ( جنگل ها ، آب ، کشاورزی و منابع طبیعی ) در نظم کنونی علیرضا میرزایی (۲جلدی)

14,000,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات آب احمد معماری

550,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

2,500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی اسماعیل آقاجانلو

3,100,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی و آب سید مهدی کمالان

8,000,000 ریال

محشای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بهنام جلیلیان

850,000 ریال

محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی جواد صالحی

2,450,000 ریال

محشی مجموعه قوانین و مقررات اراضی و جهاد کشاورزی (اراضی؛جنگل ها؛آب) علیرضا میرزایی

5,000,000 ریال

نظام حقوقی حقابه ها در ایران سعیده فرخی

1,800,000 ریال