در حال نمایش 19 نتیجه

قانون اساسی آسان محمود رمضانی

1,000,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی (پژوهشکده شورای نگهبان/رقعی)

850,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پژوهش)

400,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده شورای نگهبان)

120,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ریاست جمهوری)

400,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قوه قضاییه)

80,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهزاد قشلاقیان

1,450,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی سعید صالح احمدی

6,000,000 ریال

قانون اساسی جمهوری اسلامی جهانگیر منصور 1403

450,000 ریال

قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی دکتر امیر ساعد وکیل،دکتر پوریا عسکری

3,050,000 ریال

قانون اساسی سیدرضا موسوی و مرتضی فتحی (توازن)

590,000 ریال

قانون اساسی نموداری مجتبی بختیاری

600,000 ریال

قانون اساسی و قانون مدنی جهانگیر منصور 1402

1,000,000 ریال

قانون یار قانون اساسی محمد ایمانی،رحمت زارعی

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,100,000 ریال است.

قوانین بدون غلط (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علی رسولی زکریا

1,400,000 ریال

گام آخر قانون اساسی بابک زارعی؛محمد زرین کلاه

قیمت اصلی 1,650,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی قانون اساسی دکتر مینا قلیچ خان ؛ دکتر سجاد جعفری

قیمت اصلی 3,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,150,000 ریال است.

محشای آزمونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سید احمد سجادی؛ندا سادات سجادی

1,490,000 ریال

مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتر محسن ملک افضلی اردکانی

900,000 ریال